نویسنده = علی اکبر تقوایی
بررسی برخی جنبه های اکولوژیکی گونه Schizothorax pelzami از رودخانه لایین سو در شمال شرق ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

اصغر عبدلی؛ پونه رسولی؛ حسین یزدان دان بی بالان؛ لیلا عبدلی


غلظت برخی از فلزات سنگین در بافت های ماهی اوزن برون (Acipenser stellatus) صید شده در خزر جنوبی

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

بهروز ابطحی؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ معصومه رهنما؛ عیسی شریف پور؛ محمود Mahmood؛ رضوان ا... کاظمی؛ علی حلاجیان


بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ محمد علی باغستانی؛ آذر مکنالی؛ مهدی مین باشی؛ سعید صوفی زاده؛ رضا دیهیم فرد


بررسی آگاهی عمومی مردم شهر اراک نسبت به آلودگی آب آشامیدنی به نیترات

دوره 4، شماره 2، دی 1385

محمدسعید مقدسی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عبدالرضا مقدسی


بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مهدی نادری جلوار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد رضا احمدی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ اصغر عبدلی


کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مرتضی عاشورلو؛ عباس علیمحمدی؛ پرویز رضائیان؛ داود عاشورلو


استانداردهای آلودگی صوتی در خودروهای سواری کشور

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

سعید متصدی؛ حامد حداد خداپرست؛ مهدیه بوبه دژ


تاثیر مخلوط دو گیاه یونجه (Medicago sativa) و فسکیو (Festuca arundinacea) در گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

ملک حسین شهریاری؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مونا پدیداران


فلور قارچهای مولد زنگ (Uredinales) ، سیاهک (Ustilaginales) و سفیدک پودری(Erysiphales) درمنطقه حفاظت شده جاجرود

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

سمیه کچوئیان جوادی؛ مهرداد عباسی؛ حسین ریاحی؛ سید محمود موسوی


بررسی تاثیرات گازوئیل بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازگونه های زراعی

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

زاهده چاقری؛ فاطمه آقایاری؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ حسین شاکر بازار نو؛ فرانسواز برنارد


حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

بهناز امین زاده؛ فیروزه سامانی؛ بهرنگ بهرامی


بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

رضا سیروس صبری؛ پاتریک میلر؛ رنه دیرکس


معنای بوم شناسانه منظر

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

رضا سیروس صبری