تدوین راهبردهای مناسب برای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی : تحلیل میدان نیروی مسائل و مشکلات منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر تدوین استراتژی های مناسب برای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی در زیر حوزه آبخیز رازور به عنوان بخشی از حوزه آبخیز کرخه بود. دراین رابطه از تحلیل میدان نیرو به عنوان چارچوب نظری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات در چارچوب روش شناسی مسئله یابی مشارکتی منابع طبیعی از تکنیک های پیمایش ، نقشه کشی ، حل مشکل و رتبه بندی ، طوفان اندیشه و بحث گروهی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر مردم محلی مهم ترین مشکلات سیل، قطع درختان، چرای بی رویه، خشکسالی ، و تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی می باشند که برای مقابله با آنها تقویت تعاونی آبخیزداری، ایجاد شوراهای حل اختلاف برای مقابله با تخریب کنندگان منابع طبیعی در جامعه محلی اثر بخش ترین اقدامات در چارچوب رهیافت مدیریت تلفیقی منابع طبیعی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Appropriate Strategies for the Co-management Natural Resources: Field Force Analysis of Issues and Problems of Natural Resources - A case Study of Razavar Sub-basin in Kurdistan Province

چکیده [English]

Developing Appropriate Strategies for the Co-management Natural Resources: Field Force Analysis of Issues and Problems of Natural Resources - A case Study of Razavar Sub-basin in Kurdistan Province