فصلنامه علوم محیطی وابسته به پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است. انتشار این فصلنامه در سال 1382 شروع و در سال 1385 براساس مصوبه­ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 7288 / 3) موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی گردید. با توجه به این که پژوهشکده علوم محیطی با اهداف پژوهشی بین رشته ­ایی فعالیت خود را آغاز و با موفقیت ادامه داده است؛ لذا فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش­ هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه­ های آلودگی محیط زیست، کشاورزی اکولوژیک، حقوق محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم­ ها، آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه­ ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست می ­پردازد. در حال حاضر این مجله با چاپ منظم 60 مقاله در قالب چهار شماره در سال و به دو زبان فارسی و انگلیسی، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه ­مندان به موضوع­ های پژوهشی مرتبط قرار می­ دهد.

رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم سال 1398= ب 

رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم سال 1397= A

رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم سال 1396= A    

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

فصلنامه علوم محیطی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

     

مقاله پژوهشی
1. منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم‌شناختی برخی فلزات سنگین در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران

سیده مریم محمدی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.1005

چکیده
  سابقه و هدف: این پژوهش با هدف منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم‌شناختی عناصر آهن، روی، سرب، کادمیم، کروم و نیکل در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران در سال 1399 انجام یافت. مواد و روش ها: پس از جمع‌آوری 30 نمونه خاک سطحی از 10 ایستگاه و سپس آماده‌سازی و هضم اسیدی نمونه‌ها، محتوی عناصر توسط دستگاه نشر اتمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسه اثرات محیط‌ زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.33920

چکیده
  سابقه و هدف: اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع مواد زاید جامد شهری و ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری‌ﻫﺎی محیط‌زیستی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه‌ای در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ اﯾﻦ زاﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. دفع پسماندها حاوی آلاینده‌های مختلف که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می‌شود، علاوه بر نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصول مختلف سال

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36368

چکیده
   سابقه و هدف: ترکیبات آلی فرار از جمله بخارات بنزین در محیط زیست اثرات نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزین به عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارات بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیره فراورده های نفتی ، فرایند های عملیاتی ، تعداد دفعات تخلیه و بارگیری مخازن ذخیره و فعالیتهای فروش بنزین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزشیابی اقدامات آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زیتوده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36527

چکیده
  سابقه و هدف: در پژوهش حاضر، اثر اقدامات مدیریتی بر میزان ترسیب‌کربن در مکان‌های تحت اقدامات مدیریتی و انواع مختلف پوشش‌ اراضی در حوزه آبخیز چهلچای بررسی شده است. مواد و روش ها: اراضی زراعی و باغی به‌عنوان شاهد و فعالیت‌های تراس‌بندی با کشت محصولات زراعی و باغی از نظر ترسیب‌ کربن مقایسه شدند. همچنین اثر اقدامات مدیریتی بر بهبود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی اثر آموزش اجتماعی در توسعه ارتباطات مشارکتی جامعه محلی با هدف حفاظت از منابع آب محیطی(مطالعه موردی: ذینفعان قنات منطقه خضرآباد یزد)

ایمان اسلامی؛ حسین سروی صدرآباد؛ حسن طباطبایی؛ محمد رحمانی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35822

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت مشارکتی کارآمد در منابع طبیعی و محیط زیست در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، بینش کنشگران و توسعه رفتار مشارکتی آن­ها است. برهمین اساس، سازمان‌های مرتبط با این امر برای برگزاری دوره‌های آموزشی- ترویجی، اقدامات ظرفیت سازی و توانمندسازی، با صرف هزینه و انرژی زیاد انجام می­دهند که نتیجه اقدامات در عمل باید توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تخمین قیمت سایه‌ای دی‌اکسید کربن در صنایع انرژی‌بر استان اصفهان ـ رهیافت تحلیل پوششی تصادفی ناپارامتری داده

منصوره جلایری؛ محمد حسن وکیل پور؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35102

چکیده
  سابقه و هدف: سیاست‌های توسعه پایدار به نحوی طراحی می‌شوند که فرایندهای تولید و محصولات تولیدی سازگار با محیط زیست بوده و کمترین اثرات جانبی منفی را به محیط‌زیست وارد نمایند. ابزار لازم برای این سیاستگذاری در اختیار داشتن مقدار و قیمت نهاده‌ها  از یک‌طرف و ستانده‌های مطلوب و نامطلوب از طرف دیگر می‌باشد.  از آنجا که قیمت ستانده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارزیابی شاخص‌های ارتباطات سیمای سرزمین و کیفیت زیستگاه برای شناسایی لکه‌های زیستگاهی کلیدی قوچ و میش البرز مرکزی (مطالعه موردی : منطقه حفاظت‌شده ورجین، تهران)

نسیم خیرخواه قهی؛ بهرام ملک محمدی؛ حمیدرضا جعفری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.31778

چکیده
  سابقه و هدف: ارتباطات سیمای سرزمین نقش بسیار مهمی در مدیریت مناطق حفاظت‌شده دارد. در منطقه حفاظت‌شده ورجین گونه غالب قوچ و میی یت آن در 20 سال گذشته به علت تخریب زیستگاه و ‌یاری در رابطه با ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه نقاط شهری اطراف منطقه حفاظت‌شده ورجین صورت گرفته است اما با توجه به موقعیت قرارگیری این منطقه حفاظت‌شدهی، ییی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تحلیل روند تحولات منظر اکولوژیک شهر «قم» مبتنی بر مدل آلبرتی

عرفان خداپرست؛ فاطمه اسحقی؛ حسن دارابی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.34531

چکیده
  منظر بازتابی از ساختار، کارکرد و تعامل میان آنها در قالب یک مفهوم جامع است. اگرچه سنجه­های اکولوژی منظر قابلیت خوانش ساختار و کارکرد منظر را دارند، اما به چارچوبی نیاز است که بتوان براساس آن، کلیت و روند تحولات منظر به عنوان یک مفهوم جامع را درک کرد. این موضوع در منظر شهری اهمیت ویژه­ای می­یابد. بخصوص زمانی که توسعه شهری برآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معادن (AMD) در دامپ باطله معدن مس با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن

محمد رضا افشون؛ ناصر مهردادی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36082

چکیده
  سابقه و هدف:  اکسیداسیون زونهای کانی سازی شده سولفیددار طی فرآیند هوازدگی در اثر واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی تشدید شده و زهاب اسیدی (AMD) حاصله باعث آزادسازی و تحرک عناصر فلزی سمی و سنگین از سنگ مادر و تمرکز آن‌ها در محیط خاک یا آب می‌شود. زهاب اسیدی تولید شده در دامپ باطله معدنی مس سونگون وارد جریانهای سطحی موجود در منطقه می گردد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

محمدعرفان کاغذچی؛ سعید پورمنافی؛ رضا پیکان پور فرد

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35488

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش بی‌رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد. دفن پسماند در محل‌های دفن از طریق فرآیندهای بی‌هوازی طبیعی باعث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ی کربن سیاه (BC) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای NASA/MERRA-2

کوهزاد رئیس پور؛ یونس خسروی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.33941

چکیده
  سابقه و هدف: جو یا اتمسفر سامانه‌ی گازی طبیعی پویا و پیچید‌ه‌ای است که آلودگی آن بیش از هر آلودگی دیگری جان انسان‌ها را می‌گیرد. آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر معلق وارد اتمسفر شود. ذرات معلق  با قطر کمتر از 5/2 میکرون (PM 2.5) از جمله مهمترین آلاینده‌های هوا محسوب می‌شوند. ذرات کربن سیاه (Black Carbon) یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بررسی ترجیحات و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ پیمان گلچین

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.37159

چکیده
  سابقه و هدف: پردیس خوراکی، نوعی فضای سبز دانشگاهی است که علاوه بر داشتن گیاهان خوراکی و دارویی، موجب تسهیل مشارکت جامعۀ دانشگاهی در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی منظر می­شود. مزایای پردیس خوراکی شامل تولید مواد غذایی، کاهش هزینه‌های نگهداشت منظر، ارتقای حس تعلق به مکان و بهبود سلامت روانی دانشجویان است. در بسیاری از دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36910

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه پایدار، توسعه منابع، محیط زیست و اقتصاد را در بر می‌گیرد اما در قرن حاضر تخریب گسترده محیط-زیست و کاهش سریع منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود سلامت انسان تأثیر گذاشته است. جهت بررسی اثر این منابع بر توسعه پایدار در مطالعات مختلف، تولید ناخالص داخلی را به عنوان خروجی بهره‌وری کل عوامل تولید سنتی درنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. اندازه گیری میزان ماده آلوده کننده پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) در خاک منطقه طالقان و بررسی وجود عوامل بیولوژیک حذف کننده ی PCBs در این نمونه ها

علیرضا ذاکری؛ نسترن اکبریان؛ کمند هدایت

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36246

چکیده
  سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، اندازه گیری غلظت پلی کلرو بی فنیل‌ها در خاک اطراف ترانس‌های برق در منطقه طالقان کرج، و شناسایی و استخراج باکتری‌های تجزیه کننده پلی کلرو بی فنیل‌ها جهت حذف بیولوژیکی در محیط زیست بود. موادو روش ها: برای این منظور نمونه گیری از خاک اطراف ترانس‌های برق تعداد ۵ ایستگاه در نقاط مختلفی که با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. مقایسه میزان بازداری فیلترهای مختلف جهت تعیین کلروفیل-آ در آب‌های ساحلی

احمد منبوهی؛ سارا غلامی‌پور؛ غلامرضا محمدپور

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.34305

چکیده
  سابقه و هدف: فیلتراسیون یکی از مهمترین مراحل در مطالعات فیتوپلانکتونی است. انتخاب یک فیلتر به عوامل مختلفی از جمله قطر چشمه و قیمت آن بستگی دارد. در پژوهش اخیر، پاسخ‌های به دست آمده به کمک سه فیلتر با قطر چشمه حدوداً یکسان Whatman، CHM و BOECO جهت یافتن فیلتر بهتر به منظور استفاده در پژوهش‌های دریایی مقایسه شدند. مواد و روش: نمونه‌برداری در ...  بیشتر

1. تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم

سید مجید ذبیح زاده؛ محمد تقی اسدالله زاده؛ مریم احمدی؛ حسین کرمانیان

دوره 8، شماره 4 ، تابستان 1390

چکیده
  هدف این مطالعه توسعه فرآیندی جدید برای تولید خمیر کاغذ با استفاده از کاه گندم است . خمیر کاغذهای سازگار با محیط زیست با هیدروکسیدپتاسیم از کاه گندم تهیه و خواص مکانیکی و نوری آن ها بررسی شد. خمیر کاغذسازی با قلیای فعال 16، 18 و 20 درصد و زمان پخت 60 و 90 دقیقه انجام شد. نسبت مایع پخت به کاه، زمان رسیدن به دمای بیشینه پخت و دمای پخت ، ثابت در ...  بیشتر

2. مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست‌محیطی در ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها

امین حاجی وند؛ علیرضا میرکمالی؛ فرشید صفری؛ امید سروی سرمیدانی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 65-82

چکیده
  سابقه و هدف: بررسی سوابق تحقیقی در مورد مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست­محیطی در ایران به‌خوبی آشکار می‌کند که شناخت مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان بارزترین و مهم‌ترین شخص حقوقی یکی از دغدغه‌های نظام عدالت کیفری بوده و عدم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان یکی از معضلات نظام‌های حقوقی است. اگر چه قانون گذار در ...  بیشتر

3. نقش فضای سبز محیط‌های آموزشی کودکان در تقویت حس تعلق به مکان(بررسی موردی: مدارس ابتدایی ناحیه دو، شهر شیراز)

بهرام سیاوش پور؛ مجتبی شادلو جهرمی؛ حسن نودهی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 105-120

چکیده
  سابقه و هدف: حس تعلق به مکان یکی از واکنش‌های احساسی و عاطفی انسان نسبت به محیط است که فرد را به مکان پیوند داده و هویت شخص و مکان  را شکل می‌دهد. محیط‌های آموزشی کودکان، بعد از محیط خانه و خانواده، بیشترین سطح ارتباط را با کودکان به تعامل می‌گذارد و حس تعلق به مکان، ممیزی‌هایی برای شوق بازگشت به مدرسه و ماندن در آن فراهم آورده، که ...  بیشتر

4. پیامدهای محیطی-‌اکولوژیک خزش شهری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر همدان

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 55-74

چکیده
  سابقه و هدف: تحمیل کارکردهای جدید از سوی شهرها به فضاهای پیرامونی منجر به شکل‌گیری و بروز نابسامانی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق پیرامونی شده است  روندهای عمده جهانی که رقابت بر سر زمین را افزایش داده، موجب توسعه نامتوازن شهری شده است. به‌دلیل تراکم جمیعت در شهرهایی که گسترش شتابان دارند، آسیب‌های مخربی در محیط زیست و ...  بیشتر

5. سنتز سبز نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن - نیکل با استفاده از عصاره هلیله سیاه

حدیثه اسدیان؛ فریبا تدین؛ ساناز رئیس فرشید

دوره 18، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 74-84

http://dx.doi.org/10.29252/envs.18.3.74

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه استفاده از روشهای سنتز سبز بدون استفاده از مواد شیمیایی، جهت تولید نانو ذرات زیست سازگار، با ویژگی های معین مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین روشهای سنتز سبز، تولید نانو ذرات فلزی با استفاده از ارگانیسم ها است. بهره برداری از مواد مختلف گیاهی برای سنتز نانو ذرات یک فناوری سبز محسوب میشود، زیرا هیچ ماده شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. مدل مفهومی مدیریت مشارکتی تالاب بین المللی هامون براساس رویکرد داده‌بنیاد

رقیه کرمی؛ حسن رضائی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ خلیل قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1009

چکیده
    سابقه و هدف:  امروزه مدیران منابع طبیعی در ایران و جهان مشارکت ذی‌نفعان محلی و دانش بومی را در تدوین برنامه‌ی مدیریت جامع تالاب‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند. مدیریت تالاب باید چهار بعد بهره‌برداری خردمندانه، مدیریت سازگار، مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب و مشارکت جامع ذی‌نفعان را در نظر بگیرد. اگر ذی‌نفعان به اندازه‌ی کافی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل جامع آسیب‎پذیری محیط زیست دشت یزد-اردکان با دیدگاه سیستمی؛ چالش‌ها و راهکارها

وحید موسوی؛ مهدی حیات زاده؛ ایوب کرمی؛ نیره پورملائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1015

چکیده
  سابقه و هدف: دشت یزد-اردکان متشکل از سامانه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است که با دارا بودن تولیدات کشاورزی، پیشینه فرهنگی، صنایع متعدد فولاد، کاشی، شیشه، نساجی، کوره پخت آهک، آسفالت، آجر و صنایع تولید شن و ماسه، معادن فلزی و غیرفلزی، وجود کویرهای بکر وسیع و مناطق و زیستگاه‌های طبیعی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. خصوصیات جوانه زنی بذر گیاهان روییده در معادن زغال سنگ به تنش فلزات مس، سرب و کادمیوم

ناطق لشکری صنمی؛ جمشید قربانی؛ سید محمد حجتی؛ قربان وهابزاده؛ بابک متشرع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1379

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1041

چکیده
  سابقه و هدف فعالیت­های معدنکاری موجب آسیب به محیط زیست در سراسر دنیا شده است. باطله­های معدنی متروک حاصل از فعالیت­های معدنکاری به دلیل شرایط نامناسب و همراه داشتن طیف وسیعی از فلزات سنگین، موجب محدودیت رشد گیاهان می­شوند. شناسایی گیاهان حاضر در محیط­های معدنی و بررسی خصوصیات جوانه­زنی بذر آنها به منظور استفاده از این گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مدل سازی گستره پراکنش آرایه های خواهری دورگه زا در گنجشک سانان

شهرزاد رحمتی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ علی غلامحسینی؛ سید محمود قاسمپوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1016

چکیده
  سابقه و هدف: در مطالعه حاضر دو آرایه خواهری که بر اساس مستندات مولکولیهر هم جدا هستند، از نظر عوامل تاثیرگذار زیستگاهی و همچنین از نظر پراکنش در برهه تاریخی گذشته و آینده مورد بررسی قرار گرفته‌اند.گونه‌های مورد مطالعه شامل زردپره سرسرخ و زرد پره سرسیاه از راسته گنجشک‌سانان هستند. مواد و روش: در راستای مدل‌سازی توزیع گونه‌ها، متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. روش‌های تحلیلی برای ارزیابی کیفیت کمپوست باگاس نیشکر و بهبود ویژگی‌های فیزیکی‌مکانیکی جهت فشرده‌سازی

احسان سرلکی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مرضیه قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1003

چکیده
  سابقه و هدف: شاخص‌های بلوغ و پایداری در کمپوست‌ها برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی، حفظ اطمینان مصرف کننده و تضمین قابلیت کاربرد آنها برای مصارف کشاورزی بسیار ضرورت دارند. علاوه بر این، زیست‌توده‌های کمپوست‌شده به‌دلیل کم بودن چگالی انرژی و توده‌ای با مشکلاتی از قبیل هزینه‌های انبار و حمل و نقل زیاد و همچنین هزینه‌های کلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مدلسازی و تخمین آلودگی صوتی در سکوی ایستگاه های متروی دروازه دولت و تجریش کلان شهر تهران

حمید سرخیل؛ زینب کریمی اصل؛ محمد طلائیان عراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1004

چکیده
  سابقه و هدف: مشکل آلودگی صدا جدی ترین مسئله ای است که اکثر مردم به صورت عمومی با مقادیر بیش از حد مجاز آن، مواجه می باشند. هدف این پژوهش بررسی میزان آلودگی صوتی حاصل از تردد قطار مترو شهری تهران در زمان ورود و خروج در ایستگاه های زیر زمینی دروازه دولت و تجریش می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش که در ماه های تابستان و پاییز سال 1398 بر روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. کارایی فتوکاتالیست TiO2 آناتاز مغناطیسی لود شده توسط گرافن کوانتوم دات در حذف داروی ایمی‌پرامین از محیط آبی

راحله هاتفی؛ حبیب الله یونسی؛ علی ماشین چیان مرادی؛ سعید نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1021

چکیده
  سابقه و هدف: صنایع داروسازی در رده چهارم تولید فاضلاب قرار دارند و حاوی مقادیر قابل توجهی از داروها و پیش ماده‌های مورد نیاز در داروسازی هستند که سمی بوده و با روش‌های سنتی به‌راحتی حذف نمی‌شوند و استفاده از روش‌های پیشرفته جهت پاکسازی مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، سنتز Fe3O4 ، سنتز فتوکاتالیست TiO2 آناتاز، نشاندن TiO2 بر روی Fe3O4، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بوم شناسی و بانک اطلاعات گرده گونه های درختچه ای و کاشته شده علفی شهر تهران: رویکرد مدیریت اکولوژیک و ایمنی شهری

صفا گوهری؛ احمدرضا محرابیان؛ راهله شکوهی شورمستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.1012

چکیده
  سابقه و هدف: داده‌های علم گرده‌شناسی، در علوم متنوعی چون سیستماتیک‌گیاهی، گرده‌شناسی عسل شامل بررسی و ارزیابی کیفیت وخلوص عسل، گرده‌شناسی هوا، چینه‌شناسی، پزشکی‌قانونی، آب‌و‌هوا‌شناسی دیرینه، بازسازی پوشش های گیاهی دیرین، پیش-بینی و شبیه سازی وقایع اقلیمی گذشته و پیش بینی وقایع اقلیمی آینده، ، باستان‌شناسی، رده بندی و فیلوژنی ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط