غلظت برخی از فلزات سنگین در بافت های ماهی اوزن برون (Acipenser stellatus) صید شده در خزر جنوبی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی، دانشکده تربیت مدرس

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندر عباس

3 وزارت آموزش و پرورش

4 موسسه تحقیقات شیلات ایران، وزارت جهاد کشاورزی

5 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت

چکیده

غلظت پنج فلز شامل : سرب(Pb) ؛ مس (Cu) ، کادمیوم(Cd) ، نیکل (Ni) و وانادیوم (V) در بافتهای ماهی اوزون برون (Acipenser stellatus) صید شده در سال 1380 در سواحل جنوبی دریای خزر با دستگاه جذب اتمی کوره ای و شعله ای ، طبق روش استانداردAOAC مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از مراکز مهم صد ماهیان خاوریاری خزر جنوبی در استان های گیلان و گلستان در فصول بهار و پاییز جمع آوری شدند نتایج حاصله نشان داد که تجمع فلزات در بافتهای کبد و آبشش از ترتیب مس> سرب> کادمیوم> نیکل و وانادیوم پیروی می کند . در حالیکه این روند در سرم ماهی ها بترتیب مس> نیکل > سرب > وانادیوم ؟ وکادمیوم بود. اختلاف معنی داری در غلظت فلزات در بافتها و سرم ازون برون مشاهده گردید (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concetration of Some Heavy Metals in Tissues of Stellate Sturgeon (Accipenser stellatus) in the South Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Behrooz Abtahi 1
  • Mehdi Ghodrati Shojaii 2
  • Abbas Smaili Sari 1
  • Masoomeh Rahnema 3
  • Isa Sharif Pour 4
  • بهمنی Bahmani 5
  • Rezvanallah Kazemi 5
  • Ali AliHallajian 5
1 Faculty of Natural Resource and Marine Science, Tarbiat Modares University
2 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Institute
3 Ministry of Education and Culture
4 Iranian Fisheries Research Organization
5 International Research Institute of Sturgeon Fishes, Iran