نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای معماری منظر، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

توسعه پایدار استراتژی است که به دنبال حصول اقتصادی قوی محیطی پاک و عدالت اجتماعی است به طوریکه جامعه نیز دز فرایند توسعه دخیل باشد. این رویکرد نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای آیندگان نیز توانایی خلق جامعه ای سالم و پایدار را دارد. در حوزه محیط پاک پارک های شهری عنصر مهمی در ایجاد یک شهر پایدار می باشند.آنها فرصت هایی در زمینه های مختلف همچون ارتقاء کیفی محیط امکان تفریحات فعال و غیر فعال و محیطی زیبا را فراهم می نماید شهر تهران یکی از بزرگترین شهرهای دنیا با تمرکز انسانها و منابع در درون خود از مشکلات محیطی و اجتماعی فراوانی رنج می برد. در حال حاضر بزرگترین مشکل محیطی آن آلودگی هواست. تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا است. شهرداری تهران برای حل این معضل تلاشهای بی وقفه ای انجام داده است همچون ایجاد قضاهای سبز شهری گرچه هنوز استراتژی و برنامه ریزی دقیقی در مورد توسعه قضاهای سبز شهری در تهران وجود ندارد برای یافتن مهمترین نقش پارکهای شهری در تهران این تحقیق انجام پذیرفته است. داده ها با تکنیک پرسشنامه از بین افراد 12 سال به بالا در درون و بیرون پارک به دست آمده است این تحقیق کلیه انواع پارک های شهری را شامل می شود مقاله حاضر به یافتن مهمترین نقش پارک های شهری می پردازند. عناصری که در ایجاد یک محیط پایدار بسیار موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Parks in a Metropolitan City

نویسنده [English]

  • Mohsen Faizi
Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Studies, Iran University of Science and Technology