حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، دانشیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

موضوع احداث سد یوند و مکانیایی حساس آن در منطقه پارسه- پاسارگاد یعنی بین آثار به جا ماده از تخت جمشید و پاسارگاد از موضوعات مهم و در عین حال نگران کننده از نظر متخصصین باستان شناسی است، چرا که این امکان وجود دارد که سد با انباشت آب و تغییر سامانه آبی منطقه،باعث تخریب این دو اثر جهانی که توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت گردیده اند،شود علاوه بر آن احداث امکان کاوش ها بیشتر در منطقه را به شدت کاهش می دهد. در حال حاضر احداث سد تا اتمام تحقیقات باستان شناسان در منطقه،به کندی پیش می رود . هدف از این تحقیق افزایش اطلاعات و مستندات باستان شناسی مربوط به این منطقه با ارزش است. مورد مطالعه خاص آن بستر محیطی تخت جمشید و پاسارگاد می باشد جهت پرهیز از تخریب های محیطی که به واسطه حفاری های باستان شناسی ایجاد می شود در این تحقیق با استفاده از روش ها و فناوری های تکمیل کننده یکدیگر یعنی کاربرد لایه های متفاوت اطلاعات در زمینه های محیطی از جمله زمین شناسی، هیدرولوژی و هیدروئولوژی و نیز اطلاعات باستان شناسی، استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند کاربرد GIS و پردازش تصویر، امکان ترکیب و همبستگی اطلاعات و لایه های متفاوت محیطی و تاریخی را فراهم نمود. نتایج تحقیق شامل بر سه یافته مهم زیر در زمینه باستان شناسی منطقه است:1)تعیین پهنه های شامال آثار باستانی مدفون شده در منطقه پارسه پاسارگاد، که متمرکز بر محیط طبیعی دو پایتخت هخامنشی یعنی دشت فروردین و دشت مرغاب است. 2)تعیین احتمال وجود برج و بارو در اطراف مجموعه تخت جمشید .3)مکان یابی دریاچه باستانی پاسارگاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Non-destructive Excavation in Parse-Pasargad Archaeological Region

نویسندگان [English]

  • Behnaz Aminzadeh 1
  • Firoozeh Samani 2
  • Behrang Bahrami 2
1 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Urban Planning, University of Tehran
2 M.Sc., Faculty of Environment, University of Tehran