آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1693
تعداد پذیرش 890
تعداد عدم پذیرش 720
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 484

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 929
تعداد مشاهده مقاله 158217
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 99392
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 35 روز
درصد پذیرش 53 %