آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1657
تعداد پذیرش 876
تعداد عدم پذیرش 696
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 471

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 915
تعداد مشاهده مقاله 132396
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83541
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 36 روز
درصد پذیرش 53 %