آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1483
تعداد پذیرش 802
تعداد عدم پذیرش 594
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 390

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 791
تعداد مشاهده مقاله 20676
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10253
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 54 %