آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1553
تعداد پذیرش 826
تعداد عدم پذیرش 629
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 417

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 857
تعداد مشاهده مقاله 48620
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30748
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 38 روز
درصد پذیرش 53 %