آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1771
تعداد پذیرش 917
تعداد عدم پذیرش 757
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 517

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 954
تعداد مشاهده مقاله 281832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 253280
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 52 %