آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 171
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 69

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 977
تعداد مشاهده مقاله 322881
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305837
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 114 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 28 %