اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 217
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 82

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 1001
تعداد مشاهده مقاله 698612
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 463207
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 35 %