آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1734
تعداد پذیرش 906
تعداد عدم پذیرش 738
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 499

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 948
تعداد مشاهده مقاله 238288
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 190279
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 35 روز
درصد پذیرش 52 %