حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد سریع تهران در دهه های اخیر سبب از بین رفتن ظرفیت های زیست محیطی شهر گردیده است و این امر همچنان ادامه دارد. رود دره های شمالی شهر که نقش بسیار مهمی در کاهش آثار سوء ناشی از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی شهر دارند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این شبکه های بهم پیوسته خاک و آب که از دیرباز توسط استفاده کنندگان حفاظت می گردید و اقلیم این نواحی ضروری است. در این مقاله رود دره های شهر تهران به عنوان پتانسیلی برای زیرساخت سبز دیده شده اند و از میان آن ها، رود دره درکه مورد توجه قرار گرفته است. پس از توصیف این رود دره و تشریح اجزای آن، اصولی برای برنامه ریزی این رود دره به عنوان یک زیرساخت سبز بیان و به دنبال آن راهبردهایی نیز جهت پیاده سازی این اصول تدوین گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservation of Stream Corridors as an Urban Infrastructure Case Study: Evin-Darakeh Stream Corridor

نویسندگان [English]

  • Abbad Shoaybi 1
  • Negin Shabani 2
  • Payam Helmi Oskuie 3
1 M.Sc., Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 M.Sc., Instructor, Environmental Science and Research Institute, Shahid Beheshti University
3 M.Sc.Student in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University