معنای بوم شناسانه منظر

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای معماری، دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه ویرجینیا

چکیده

این مقاله درباره انتظار مردم از طبیعت و میزان پاسخگویی طبیعت به خواسته های انسان است. آیا می توان هماهنگی میان توان محیط و آمال انسان ها در ایجاد تغییرات در محیط یافت. موضوع اساسی در فرآیند پی گیری اهداف ارزشمند انسانی در رابطه با محیط تعریف رابطه هماهنگ بشر و سایر اجزا و عناصر طبیعت است. بررسی فرضیه های مطلوبیت و قابلیت و رابطه بین این دو در نمونه های موردی چون سواحل کوهالا در جزیره هاوایی و تپه های عباس آباد در تهران به آزمون گذارده می شود در این فراینند اصول پایداری به عنوان معیارهای تاثیرات محیطی شکل می گیرند نهایتا در تفسیری نوین از طبیعت بشر با ارزش هایی منطق بر شرایط هماهنگ در طبیعت تغییری را از طبیعت انتظار نخواهد داشت که با فرایندهای طبیعی ناسازگار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Meaning in Landscape

نویسنده [English]

  • Reza Cyrus Sabri
Associate Professor, Architecture Landscape Architecture Department, Virginia Polytechnic Institute and State University