مقاله پژوهشی
منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی برخی فلزهای سنگین در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران

سیده مریم محمدی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1005

چکیده
  سابقه و هدف: فلزهای سنگین از شایعترین آلاینده های خاک هستند که از قابلیت ایجاد خطر برای سلامت انسان و بویژه کودکان برخوردارند. از اینرو، این پژوهش با هدف منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی عناصر آهن، روی، سرب، کادمیم، کروم و نیکل در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران در سال 1399 انجام یافت.مواد و روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سنجه های ارتباطات سیمای سرزمین و کیفیت زیستگاه برای شناسایی لکه های زیستگاهی کلیدی قوچ و میش البرز مرکزی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ورجین، تهران)

نسیم خیرخواه قهی؛ بهرام ملک محمدی؛ حمیدرضا جعفری

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 23-40

https://doi.org/10.52547/envs.2021.31778

چکیده
  سابقه و هدف: ارتباطات سیمای سرزمین نقش بسیار مهمی در مدیریت منطقه های حفاظت شده دارد. در منطقه حفاظت شده ورجین گونه غالب قوچ و میش البرز مرکزی است که جمعیت آن در 20 سال گذشته به دلیل تخریب زیستگاه و تکه تکه شدن در حال کاهش بوده است. تاکنون مطالعات بسیاری در رابطه با ارزیابی اثرهای محیط زیستی توسعه نقاط شهری اطراف منطقه حفاظت شده ورجین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه میزان بازداری فیلترهای مختلف جهت تعیین کلروفیل - آ در آب‌های ساحلی

احمد منبوهی؛ سارا غلامی‌پور؛ غلامرضا محمدپور

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 41-52

https://doi.org/10.52547/envs.2021.34305

چکیده
  سابقه و هدف: فیلتراسیون یکی از مهمترین مرحله ها در مطالعات فیتوپلانکتونی است. انتخاب یک فیلتر به عامل های مختلفی از جمله قطر چشمه و قیمت آن بستگی دارد. در پژوهش اخیر، پاسخ های به دست آمده به کمک سه فیلتر با قطر چشمه در حدود یکسان Whatman ،CHM و BOECO جهت یافتن فیلتر بهتر به منظور استفاده در پژوهش های دریایی مقایسه شدند.مواد و روش ها: نمونه برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

محمدعرفان کاغذچی؛ سعید پورمنافی؛ رضا پیکان پور فرد

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 53-70

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35488

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش بی رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در منطقه ها ی شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه ، دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. دفن پسماند در محل ها ی دفن ا ز طریق فرایندهای بی هوازی طبیعی سبب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش با هدف توسعه ارتباطات مشارکتی در حفاظت: مطالعه سیستم تأمین آب قنات در خضرآباد یزد

ایمان اسلامی؛ حسین سروی صدرآباد؛ حسن طباطبایی؛ محمد رحمانی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 71-84

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35822

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت مشارکتی کارآمد در منابع طبیعی و محیط زیست در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، بینش کنشگران و توسعه رفتار مشارکتی آنها است. برهمین اساس، سازمان های مرتبط با این امر برای برگزاری دوره های آموزشی - ترویجی، اقدامات ظرفیت سازی و توانمندسازی را با صرف هزینه و انرژی زیاد انجام می دهند که نتیجه این اقدام ها در عمل باید توسعه شبکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثرهای محیط‌زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 85-98

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33920

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه تولید انواع مواد زاید جامد شهری و بروز انواع ناسازگاری های محیط زیستی مربوط به آنها، مدیریت پسماندهای شهری را با مشکل های زیادی در زمینه دفع آنها مواجه ساخته است. دفع پسماندها شامل آلاینده های مختلف که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می شود، افزون بر نیاز به مدیریت واحد و اصولی، می بایست به روشی انجام شود که کمترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ کربن سیاه (BC) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای NASA/MERRA-2

کوهزاد رئیس پور؛ یونس خسروی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 99-122

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33941

چکیده
  سابقه و هدف: جو یا اتمسفر سامانه‌ گازی طبیعی پویا و پیچید‌ه‌ای است که آلودگی آن بیش از هر آلودگی دیگری جان انسان‌ها را می‌گیرد. آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر معلق وارد اتمسفر شود. ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون (PM 2.5) از جمله مهمترین آلاینده‌های هوا محسوب می‌شوند. ذرات کربن سیاه (BC)1 یکی از اجزاء ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند تحولات منظر بوم شناختی شهر «قم» مبتنی بر مدل آلبرتی

عرفان خداپرست؛ فاطمه اسحقی؛ حسن دارابی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 123-142

https://doi.org/10.52547/envs.2021.34531

چکیده
  سابقه و هدف: منظر بازتابی از ساختار، کارکرد و تعامل میان آ نها در قالب یک مفهوم جامع است. اگرچه سنجه های اکولوژی منظر قابلیت خوانش ساختار و کارکرد منظر را دارند، اما به چارچوبی نیاز است که بتوان براساس آن، کلیت و روند تحولات منظر به عنوان یک مفهوم جامع را درک کرد. این موضوع در منظر شهری اهمیت ویژه ای می یابد. بویژه زمانی که توسعه شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معدن های (AMD) در دامپ باطله معدن مس سونگون با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن

محمد رضا افشون؛ ناصر مهردادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 143-160

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36082

چکیده
  سابقه و هدف: اکسیداسیون زون های کانی سازی شده سولفیددار طی فرآیند هوازدگی در اثر واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی تشدید شده و زهاب اسید ی ) AMD ) 1 حاصله سبب آزادسازی و تحرک عناصر فلزی سمی و سنگین از سنگ مادر و تمرکز آن ها در محیط خاک یا آب می شو د . زهاب اسیدی تولید شده در دامپ باطله معدنی مس سونگون وارد جریان های سطحی موجود در منطقه می گردد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 161-176

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36368

چکیده
  سابقه و هدف: ترکیب های آلی فرار از جمله بخارهای بنزین در محیط زیست، اثرهای نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزینبه عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارهای بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیرهفراورد ه های نفتی، فرایندهای عملیاتی، تعداد دفعه های تخلیه و بارگیری مخزن های ذخیره و فعالیت های فروش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 177-192

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36910

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه پا یدار، توسعه منابع، محیط زیست و اقتصاد را در بر می گیرد ولی در قرن حاضر تخریب گسترده محیط زیست و کاهش سریع منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود سلامت انسان تأ ثیر گذاشته است. جهت بررسی اثر این منابع بر توسعه پایدار در مطالعات مختلف، تو لید ناخالص داخلی را به عنوان خروجی بهره وری کل عامل های تولید سنتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ترجیح ها و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ پیمان گلچین

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 193-216

https://doi.org/10.52547/envs.2021.37159

چکیده
  سابقه و هدف: پردیس خوراکی، نوعی فضای سبز دانشگاهی است که علاوه بر داشتن گیاهان خوراکی و دارویی، موجب تسهیل مشارکت جامعۀ دانشگاهی در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی منظر می­ شود. مزایای پردیس خوراکی شامل تولید مواد غذایی، کاهش هزینه‌های نگهداشت منظر، ارتقای حس تعلق به مکان و بهبود سلامت روانی دانشجویان است. در بسیاری از دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزشیابی اقدام های آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زی توده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 217-236

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36527

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش غلظت دی اکسیدکربن جو به عنوان اصلی ترین عامل تغییرات اقلیمی است که تخریب در زیست بوم های طبیعی و بروز مشکل های مختلف محیط زیستی مانند برهم خوردن تعاد ل چرخه آب، عناصر غذایی و کربن در طبیعت ر ا در پی داشته است. پوشش گیاهی سطح زمین نقش اساسی در تثبیت کربن دارد که به شدت تحت تأثیر اقدام های مدیریتی بشر قرار گرفته و در طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اندازه گیری میزان ماده آلوده کننده پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) در خاک منطقه طالقان و بررسی وجود عوامل بیولوژیک حذف کننده ی PCBs در این نمونه ها

علیرضا ذاکری؛ نسترن اکبریان؛ کمند هدایت

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 237-252

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36246

چکیده
  سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، اندازه گیری غلظت پلی کلرو بی فنیل ها در خاک اطراف ترانس های برق در منطقه طالقان کرج، و شناسایی و استخراج باکتری های تجزیه کننده پلی کلرو بی فنیل ها جهت حذف بیولوژیکی در محیط زیست بود .مواد و رو ش ها: برای این منظور، نمونه گیری از خاک اطراف ترانس های برق تعداد 5 ایستگاه در نقا ط مختلفی که با استفاده از دستگا ...  بیشتر