مقاله پژوهشی
آنالیز رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت دیرهنگام و کود نیتروژن در استان گلستان

لیلا صابرپور؛ سعید صوفی زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ قربان قربانی نصرآباد

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.52547/envs.2021.23861

چکیده
  سابقه و هدف: پنبه به عنوان یکی از محصولات زراعی و لیفی مهم، در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ضرورت دستیابی بهخودکفایی در امر تولید الیاف بر لزوم افزایش تولید آن می افزاید. سطح زیرکشت پنبه کشور حدود 140 هزار هکتار برآورد شده که 30 / 95 درصد آن آبی بوده و سهم سطح کشت دیم پنبه 70 / 4 درصد می باشد و فقط در استان های خراسان، گلستان و مازندران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان سازگاری هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه‌ای به تغییرات محیطی در منطقه‌های مختلف کشور

حسین مومنی؛ محمدرضا شیری؛ اسلام مجیدی هروان؛ محمود خسروشاهلی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 15-32

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33459

چکیده
  سابقه و هدف: برای سازگاری در مقابل تغییرات آب و هوایی، پایداری سیستم های کشاورزی نقش کلیدی را دارند. شواهد زیادی وجوددارد که مشخص می کند با تغییر شرایط محیطی، تنوع زیستی می تواند سبب افزایش ثبات فرایندهای اکوسیستمی گردد. بنابراین کارآیی برنامه های اصلاح نیازمند درک صحیحی از عکس العمل ارقام اصلاح شده به محیط های با شرایط اقلیمی و خاکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر متقابل اسیدیته خاک و نوع کود نیتروژنی بر تصعید گاز آمونیاک از خاک

مصطفی بهبوئیه جوزم؛ مهدی کریمی؛ امیر بستانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 33-48

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33552

چکیده
  سابقه و هدف: اگرچه مصرف کودهای شیمیایی برای افزایش تولید در واحد سطح محصول های کشاورزی ضرورت داشته و سالانه در کشور حدود دو میلیون تن کودهای نیتروژنی مصرف می شود ولی بخش زیادی از کودهای مصرفی جذب گیاه نشده (بیش از 80 درصد از کودهای مصرف شده در برخی از مزرعه های گندم کشور) و به صورت گاز از سطح خاک به اتمسفر وارد شده و موجب آلودگی هوا می گردد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عامل های روان شناختی موثر بر تمایل به کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی (مطالعه موردی: هاپیر مارکت های شهر مشهد)

آوا حیدری؛ نگار فلاحی؛ انسیه صابری؛ پرنیان هادیان؛ اسما آذری؛ یگانه هروی؛ نگار حسنی؛ علیرضا خوراکیان؛ نسرین قدرتی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 49-66

https://doi.org/10.52547/envs.2021.34135

چکیده
  سابقه و هدف: کیسه های پلاستیکی رایگان فایده های عملی برای مصرف کنندگان دارد اما به دلیل دیرتجزیه پذیر بودن و افزودنی های آن تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست می گذارد. بنابراین در این مطالعه، عامل های مؤثر بر قصد و رفتار افراد برای استفاده از کیسه های پلاستیکی با نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مدل سازی ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.مواد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه و بررسی اثرهای تخلیه لجن تصفیه خانه‌های آب به شبکه فاضلاب شهری و تأثیر آن بر فرایند تصفیه

پونه عبدالله پور سالاری؛ سینا فرد مرادی نیا

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 67-84

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35737

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با توسعه تصفیه ‏خانه ‏های آب، مدیریت لجن به یکی از مسئله های مهم محیط زیستی تبدیل شده است که می‏ تواند هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان یک فرصت باشد. بنابراین با توجه به توسعه روزافزون تصفیه ‏خانه ‏های آب در کشور و تولید مقدار قابل توجهی لجن، ضروری است که تمهیداتی صورت پذیرد . مواد و روش­ ها: در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس و روش‌های زمین آماری(مطالعه موردی: غرب استان گلستان)

عبدالحسین بوعلی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بابک نعیمی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 85-106

https://doi.org/10.52547/envs.2021.37277

چکیده
  سابقه و هدف: بیابان زایی مشتمل بر فرآیندهایی است که هم زائیده عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر می گردد. پارامترهای ادافیکی و فرآیندهای موثر بر وضعیت خاک، اقلیم ، آب زیرزمینی، پوشش گیاهی و مدیریت از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پدیده بیابانزایی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک می باشند. این پارامترها با استفاده از مدلهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌های تحلیلی برای ارزیابی کیفیت کمپوست باگاس نیشکر و بهبود ویژگی‌های فیزیکی‌مکانیکی جهت فشرده‌سازی

احسان سرلکی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مرضیه قربانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 107-130

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1003

چکیده
  سابقه و هدف: سنجه های بلوغ و پا یداری در کمپوست ها برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی، حفظ اطمینان مصرف کننده و تضمین قابلیت کاربرد آنها برای مصرف ها ی کشاورزی بسیار ضرورت دارند. افزون براین، زیست توده های کمپوست شده به دلیل کم بودن چگالی انرژی و توده ای با مشکل هایی از قبیل هزینه های انبا ر و حمل و نقل زیاد و همچنین هزینه های کلی در مد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر متقابل جهت دامنه و شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک نسبت به بارش‌های اسیدی

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 131-144

https://doi.org/10.52547/envs.2021.37016

چکیده
  سابقه و هدف: مقدار نفوذپذیری خاک به اندازه حفره ها، غلظت مایع و نیروی کشش سطحی بستگی دارد. در واقع عاملهایی که بر تخلخل اولیه مؤثرند، در میزان نفوذپذیری نیز مؤثر می باشند. نتایج به دست آمده از تحقیق های مختلف نشان می دهد که میزان نفوذپذیری خاک در اولویت تحقیق ها ی مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز تحقیق های مختلفی در مورد ویژگی ها ی فیزیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایش تغییرات کاربری زمین و پیش بینی روند زمانی ـ مکانی آن در شهرستان همدان

ناصر شفیعی ثابت؛ فرانک فیض بابایی چشمه سفیدی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 145-164

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36712

چکیده
  سابقه و هدف: تغییرات کاربر ی زمی ن پدیده ای است که در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است و دارای پیامدهای محیطی  اکولوژیک منفی در محیط است . در این راستا، دسترسی به اطلاعات به رو زرسانی شده در زمینه تغییرات کاربری زمین برای تحلیل انواع نیازمندی های سکونتگاه های انسانی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای اطمینان از آینده ضروری است . بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر احداث راه‌آهن یزد- اقلید بر پوشش گیاهی و خاک در بوته زارهای منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران استان یزد

هانیه خداداد سریزدی؛ سمیرا حسین جعفری؛ محمدرضا علمی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 165-182

https://doi.org/10.52547/envs.2021.37072

چکیده
  سابقه و هدف: احداث راه آهن از فعالیت های مهم در توسعه هر کشور محسوب می شود. عملیات احداث راه آهن بر محیط زیست اطراف راه آهن اثرهایی را می تواند داشته باشد. این مطالعه اثر احداث راه آهن یزد-اقلید را بر برخی ویژگی های پوشش گیاهی و خاک تیپ های درمنه و علف شتر واقع در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران بررسی نمود.مواد و روش ها: به منظور ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه سازی رشد شهری با استفاده از مدل سلول های خودکار و الگوریتم های یادگیری ماشین، مطالعه موردی: کلانشهر تبریز

امید اشکریز؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 183-204

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36900

چکیده
  سابقه و هدف: روند رشد شهری در دهه های اخیر تسریع شده است . بنابراین پیش بینی الگوی رشد آینده شهر برای جلوگیری از برخیمشکل های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. شهر تبریز نیز به دلیل تغییرات جمعیتی قابل توجه از رشد سریع زمین های شهری برخوردار بوده و بنابراین نیازمند شبیه سازی دقیق رشد شهری برای جلوگیری از پیامدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عامل های موثر بر آلودگی هوا: شواهد تجربی از بزرگترین تولید‌کنندگان‌ کربن‌ دی‌اکسید

الناز اسدی؛ ابوالفضل دیلمی؛ علی کرامت زاده

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 205-224

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33598

چکیده
  سابقه و هدف: طی دهه های اخیر رشد اقتصادی جهان و روند صنعتی شدن موجب افزایش مصرف انرژی شده است. بخش زیادی ازافزایش تقاضای انرژی از منابع فسیلی تأمین می شود و مصرف آنها انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد. بعد از انقلاب صنعتی فعالیت های ا نسان و آلودگی های ناشی از این فعالیت ها، مقدار گازهای گلخانه ای را به طور غیرطبیعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سد گتوند بر تغییرات شوری خاک و پوشش گیاهی اراضی پایین دست سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجه های طیفی

مرتضی شریف؛ سعید حمزه

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 225-248

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1014

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از مهمترین عامل ها یی که نقش عمده ای در کاهش حاصلخیزی خاک و تخریب زمین های کشاورزی دارد، عامل شور شدن خاک است. در بسیاری از موارد فعالیت های انسانی و آبیاری زمین های کشاورزی با آب شور عامل شوری زایی می باشد. این مشکل در منطقه ها ی مختلف کشور ایران و بویژه استان خوزستان به چشم می خورد. یکی از چالش های بحث برانگیز سال های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جامع آسیب پذیری محیط زیست دشت یزد-اردکان با دیدگاه سیستمی؛ چالش‌ها و راهکارها

وحید موسوی؛ مهدی حیات زاده؛ ایوب کرمی؛ نیره پورملائی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 249-268

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1015

چکیده
  سابقه و هدف: دشت یزد - اردکان متشکل از سامانه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است که با دارا بود ن تولیدات کشاورزی، پیشینه فرهنگی، صنایع متعدد فولاد، کاشی، شیشه، نساجی، کوره پخت آهک، آسفالت، آجر و صنایع تولید شن و ماسه، معادن فلزی و غیرفلزی، وجود کویرهای بکر وسیع و منطقه ها و زیستگاه های طبیعی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل سازی گستره پراکنش آرایه های خواهری دورگه زا در گونه های زردپره سرسرخ و زردپره سر سیاه از راسته گنجشک سانان

شهرزاد رحمتی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ علی غلامحسینی؛ سید محمود قاسمپوری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 269-286

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1016

چکیده
  سابقه و هدف: جدایی گونه ها بر مبنای نتایج فیلوژنی می تواند با مدل سازی هایی که ورودی آنها داده های زیستگاهی هستند، پشتیبانی شود. در مطالعه حاضر دو آرایه خواهری که براساس مستندهای مولکولی جدا از هم هستند، از نظر عامل های تأثیرگذار زیستگاهی که احتمالا در این جدایی دخیل بوده اند و همچنین از نظر پراکنش در برهه تاریخی گذشته و آینده، مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پایداری پیوند سیستم‌های آب-انرژی - غذا در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان دهگلان)

صلاح مفاخری؛ هادی ویسی؛ کوروس خوشبخت؛ محمد رضا نظری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 287-306

https://doi.org/10.52547/envs.2021.222630.1078

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه مدیر یت منابع کشاورزی به دلیل ضرورت رسیدگی به موضوع های چالش برانگیز بین بخش های عرضه و تقاضا، یک وظیفه اساسی برای مدیرا ن و برنام ه ریزان است. براین اساس، بسیاری از محققان تأکید می کنند که آب، انرژی و غذا در جهان دچار تنش و کمبود قابل توجهی شده اند و تقاضا برای این منابع طی دهه های آینده به طور قابل توجهی افزایش می ...  بیشتر