علمی - پژوهشی
پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران

جواد بیات؛ سید حسین هاشمی؛ کورس خوشبخت؛ رضا دیهیم فرد

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 1-12

چکیده
  در این پژوهش در 83 موقعیت، تعداد 166 نمونه خاک به روش سیستماتیک-تصادفی در دو عمق صفر تا 30 و 60-30 سانتی‌متری گرفته و غلظت نیترات، فسفات، هدایت الکتریکی، کربن آلی و pH آن اندازه‌گیری و از روش وزن‌دهی عکس فاصله برای تهیه نقشه پهنه‌بندی پارامترها استفاده  شد. نقشه‌های پهنه‌بندی نشان داد که در عمق یک پارامترهای فسفات، هدایت الکتریکی و کربن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 13-22

چکیده
  با کاهش تنوع‌ زیستی، توانایی اکوسیستم‌های کشاورزی در فراهم کردن خدمات اکوسیستمی همچون امنیت غذایی دچار اختلال شده است. با وجود جایگاه مهم انگور در معیشت جوامع تولید‌کننده و نیز پتانسیل صادراتی بالای آن، پژوهش‌های معدودی درباره وضعیت تنوع در اکوسیستم‌های تولید انگور و ارتباط آن با شاخص‌های بهره‌وری و ثبات که موضوع این تحقیق ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP با رویکردی جدید در آمایش سرزمین کشور (گام دوم: اولویت‌بندی و آمایش کاربری‌های مختلف)

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 23-36

چکیده
  آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی‌های محیطی در سطح منطقه و کشور، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت کاربری اراضی در شهرستان جهرم، این مقاله بر آن است تا مقایسه‌ای بین کاربری اراضی موجود و نقشه آمایش تهیه‌شده برای شهرستان انجام دهد. بر این اساس در فرآیند آمایش و اولویت‌بندی کاربری‌ها از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
‌ بررسی ارتباط بین انتشارCO2 ، ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخش‌های منتخب نیروگاهی و پالایشگاهی

ویدا ورهرامی؛ مرتضی تهامی پور؛ زهرا حقی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 37-48

چکیده
  نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، با مصرف سوخت فسیلی موجب انتشار دی‌اکسیدکربن در محیط می‌شوند و هر دو از صنایع آلاینده به‌شمار می‌آیند. در این پژوهش ارتباط بین مصرف انرژی، ارزش افزوده و انتشار دی‌اکسید کربن در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در قالب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شکل زنگوله‌ای منحنی زیست‌محیطی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تأثیر مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان بر تمرکز فلزات سنگین و گوگرد در خاک

فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی؛ آزرم باقری بیرگانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 49-60

چکیده
  در این پژوهش توزیع فلزات سنگین (As, Cr, Ni ,V, Mn, Fe, Zn, Pb) وگوگرد (S) در نمونه‌های خاک اطراف مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان، بررسی شده است. به این منظور 22 نمونه خاک سطحی با در نظر گرفتن جهت وزش باد غالب منطقه در جهت شمال‌غرب-جنوب‌شرق برداشت شد. نمونه شماره 22 نمونه شاهد است که از منطقه روستایی برداشت شد. پس از آماده‌سازی در آزمایشگاه، نمونه‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدل پینچ آبی(Water Pinch) برای استفاده مجدد پساب فرآوری مس با به‌کارگیری دو آلاینده بهصورت همزمان

ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ امیر خاک پور؛ مژده سروش

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 61-68

چکیده
  امروزه کاهش پساب یکی از بزرگترین مسائلی است که در صنایع فرآیندی با آن مواجه هستیم و از‌ آنجا‌که پساب، یکی از آلاینده‌های تولیدی مهم در فرآیندها است، توانایی احیا پساب برای مصرف مجدد آب و کاهش مصرف آب تازه، گام مهمی است که به‌سوی کاهش کلی پساب برداشته می‌شود. این مقاله کمینه‌سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع مس و در سه واحد مجتمع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر خشکه‌دارهای سرپا و افتاده بر جامعه پرندگان در فصل غیرتولیدمثلی در پارک ملی گلستان

هدی خوش ظاهر؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 69-78

چکیده
  این پژوهش برای بررسی تاثیر تراکم و سایر ویژگی‌های خشکه‌دارها بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان، در فصل پاییز 1393 انجام شد. پرندگان و متغیرهای محیط ‌زیستی به فاصله شعاعی 25 متری از هر یک از 100 نقطه نمونه‌برداری بررسی شدند. با استفاده از نرم‌افزار CANOCO رابطه بین نمایه‌های تنوع زیستی و نیز فراونی نسبی گونه‌های پرندگان با متغیرهای محیط‌زیستی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه‌های فرامرزی

فریبا آوریده؛ جلال عطاری؛ محسن عبداللهی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 79-96

چکیده
  با کاهش روز‌افزون منابع آب  در ‌دسترس، تعداد و شدت مناقشات آبی بین کشورهای واقع در حوضه‌های آبریز مشترک بیشتر شده است. اصلی‌ترین چالش این مناقشات به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، نحوه تقسیم آب است. قواعد و مقررات بین‌المللی درباره آب‌های فرامرزی عبارتند از 1) قواعد هلسینکی، 2) کنوانسیون آب اروپا، 3) کنوانسیون آبراهه سازمان ملل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در دالان‌های خیابانی

آیدا کیان مهر؛ سید حسین بحرینی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 97-108

چکیده
  در این پژوهش تلاش شد تا با روشی مستند و کمی (استفاده از نرم‌افزار Envi-met) تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در نسبت‌های مختلف ارتفاع به عرض دالان‌های خیابانی بررسی شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که ترکیب‌های مختلف سرعت و جهت باد در دالان‌هایی با نسبت‌های متفاوت ارتفاع به عرض، شرایط تهویه، الگوهای جریان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رویکرد فرم شناسی در استراتژی مدیریت تالابها و پلایاها بررسی موردی: پلایای گاوخونی

منیژه قهرودی تالی؛ لادن خدری غریب وند

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 109-118

چکیده
  تالاب‌ها باقیمانده دریاچه‌های بارانی هستند که در اثر پس‌روی یخچال‌ها در اواخر عصر پلئیستوسن و غلبه شرایط گرم و توسعه رسوبات تبخیری عصر هولوسن به وجود آمده‌اند. دریاچه‌های کویری، پلایاها و لندفرم‌های مشابه آن در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک، در‌ نتیجه فعالیت‌های انسانی دچار اختلال و آشفتگی شدند. در حال‌حاضر، برداشت منابع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد سهم خودروهای فرسوده در ایجاد هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در ایران

نغمه مبرقعی؛ امیر هدایتی اقمشهدی؛ سمانه زاهدی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 119-128

چکیده
  در کشور ما  ناکافی بودن پوشش حمل‌و‌نقل عمومی موجب شده است تا افراد زیادی از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و  افزایش مشکلات اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم نیز منجر به استفاده از خودروهای فرسوده توسط افراد زیادی شده است که هزینه‌های بالایی را به جامعه تحمیل می‌کنند. نوع مواد و روش تحقیق در این مقاله، با توجه به گستردگی کار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سمیت زیستی نانوذرات نقره

فاطمه میرزاجانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 129-138

چکیده
     امروزه نانوذرات سنتزی گستره وسیعی از ذرات با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد را دربر می‌گیرند و کاربردهای زیادی در حوزه نانوتکنولوژی  دارند. خواص ویژه نانوذرات و برهمکنش آنها با مولکول‌های زیستی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این ذرات به دلیل اندازه کوچک و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، قابلیت استفاده در علوم مختلف، مخصوصاً ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
حفاظت از محیط زیست در قبال خسارات ناشی از درگیری مسلحانه

هاجر راعی دهقی؛ جواد نجفی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 139-153

چکیده
  جنگ پدیده‌ای است که در آن خسارت اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی که در طول درگیری مسلحانه خسارات قابل توجهی بر آن وارد می شود محیط زیست است. در این راستا حقوق بشردوستانه در تعداد معدودی از مقررات خود به محیط زیست و حمایت از آن توجه داشته است. با این حال این مقررات به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست نپرداخته اند و این مساله مطرح می شود ...  بیشتر