علمی - پژوهشی
مطالعه بهینه سازی هوشمند تصفیه خانه های متداول آب شرب به منظور حذف کربن آلی کل

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 1-8

چکیده
  بهینه سازی به کمک یک مدل هوشمند لازمه ی دست یابی به بالاترین کیفیت ممکن در تامین آب شرب و صنعتی می باشد. در این مطالعه، مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی آب شرب با هدف کنترل کیفی آب خروجی نسبت به پارامتر کربن آلی کل مورد استفاده قرار گرفت. مدل شبکه عصبی با ساختار پیش خور چند لایه و با فرایند یادگیری پس ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل حساسیت الگوی مصرف انرژی در تولید گندم آبی شهرستان کرمانشاه

محمدرضا اصغری پور؛ فریبرز صالحی؛ محمود احمدپور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 9-18

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی مصرف انرژی و تعیین حساسیت نهاده‌ها برای تولید گندم آبی در شهرستان کرمانشاه است. داده‏های مورد نیاز از 120 مزرعه گندم آبی در سال 1392 با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی، جمع‌آوری گردید. حساسیت نهاده‌های انرژی با استفاده از روش بهره‏وری فیزیکی نهائی (MPP) و ضرایب رگرسیون با مشتقات جزئی بر عملکرد گندم برآورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام‌های تولید برنج

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ رضا یدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 19-28

چکیده
  مدیریت صحیح می تواند باعث افزایش بهره  ری و کاهش ردپای کربنشود.  هدف از ین پژوهش، تخمین ردپای کربن و گرمایش جهانی درنظامهای تولید برنج است. در این آزمایش نظام های کاشت فشرده( SRI )، بهبود یافته و رایج منطقه )سنتی(  در مزرعه تولید برنج واقع درشهرستان نکا بررسی شدند. تمامی عملیات زراعی و اطلاعات مربوط بهروشهای تولیدی و مقادیر مختلف مصرف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی پارامتریک رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن در سیستم‌های دو فازی

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محمد محمودیان شوشتری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 29-38

چکیده
  بیان کمّی ویژگی های هیدرولیکی خاک نقش مهمی در پیش­گیری از ورود آلاینده­های هیدروکربنی به خاک و آبهای زیر زمینی دارد. به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن به عنوان یک آلاینده­ی سمّی کلردار در خاک، منحنی­های نگهداشت پرکلرواتیلن و آب در خاک بدست آمد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع برای این دو سیال به روش بار ثابت تعیین که مقدار آن برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 39-50

چکیده
  کشت بوم ها، بوم نظام هایی با کارکردهای متعدد هستند که برای تولیدمحصولات خاص مدیریت میشوند. اما مدیریت نادرست و فشار بر آنهامنجر به تخریب ساختار و کارکرد کشت بوم ها شده و لزوم توجه و بررسیسلامت آنها را ضروری میسازد. در این پژوهش سلامت کشت بوم هایاستانهای غرب و شمال غربی ایران شامل اردبیل، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP‏ به منظور بررسی توان های اکولوژیک کاربری های مختلف ‏ ‏(مطالعه موردی: شهرستان جهرم)‏

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 51-68

چکیده
  آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. غالب روش های ارزیابی توان مورد بررسی مانند روش های ارائه شده توسط سازمان فائو و همچنین روش اکولوژیکی آمایش سرزمین در ایران با توجه به نوع نگرش به محیط و بررسی اجزای آن و نیز برآورد توان بدون پیش داوری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آلودگی زیست محیطی رهش عناصر سنگین در خاک منطقه زاخور (مشگین شهر): تأکیدی بر نقش فرایندهای زمین شناسی

مهدیه جلیل زاده؛ کمال سیاه چشم

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 69-80

چکیده
  زون های دگرسانی گرمابی آرژیلیک، آرژیلیک فیلیک، آرژیلیک پیشرفتهو سیلیسی توأم با کانی سازی سولفیدی مس، آهن، سرب، روی، کبالت،نیکل، طلا و نقره، مهمترین منابع آلوده کننده زمین زاد غیرمتمرکز درمنطقه زاخور هستند که هاله های پراکندگی وسیعی از فلزات به صورتناحیه ای ایجاد کرده اند. برای ارزیابی میزان آلودگی خاک زراعی رویزون های دگرسان شده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدیریت لجن حوضچه تبخیری در نیروگاه های سیکل ترکیبی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند)

زینب گل حسینی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ سید حسین هاشمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 81-90

چکیده
  یکی از مهم­ترین پسماندهای تولید شده در نیروگاه های سیکل ترکیبی، لجن تولیدی در حوضچه تبخیری می باشد. بررسی فرایند تولید برق در این نوع نیروگاه­ها حاکی از آن است که پساب ورودی به حوضچه تبخیری حاوی آلاینده­های مختلفی است که در حین فرایند تبخیر به­صورت لجن در کف حوضچه تبخیری رسوب می­کند. بر این اساس شناسایی کمی و کیفی این پسماند و ارائه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اسدآباد همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

بلال اروجی؛ عیسی سلگی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 91-104

چکیده
  پهنه بندی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان از روش های کنترل آلودگیآنهاست که در این پژوهش، برای آبخوان اسدآباد استفاده شد . در اینکار برای شناسایی نواحی آسیب پذیر آبخوان دشت اسدآباد در برابرآلودگی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان از سه روش دراستیک،SINTACS و SI استفاده شد. ابتدا نقشه حساسیت دشت برای هر یک ازمدل های مورد نظر، با توجه به لایه های اطلاعاتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سازگاری با پیامدهای بحران ریزگردها در بین نخل داران شهرستان اهواز: کاربرد تحلیل مسیر

ساناز گلابوند؛ مریم شریف زاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 105-116

چکیده
  بحران­های اقلیمی اثرات مخربی بر عملکرد محصولات کشاورزی در سال­های اخیر تحمیل نموده­اند. استان خوزستان در سال­های اخیر بیشترین آمار خسارت ناشی از طوفان­های گرد و غبار را در بخش کشاورزی بالاخص نخیلات به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه واکاوی تبیین کننده­های رفتار سازگاری نخل­داران با بحران ریزگردها می­باشد. جامعه آماری پیمایش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار گاز CO2 در ایران

الهه واثقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 117-124

چکیده
  هرچند افزایش رشد اقتصادی‌یکی از مهم‌ترین اهدف دولت‌ها می‌باشد، اما رشد اقتصادی بالاتر عمدتا با افزایش آلودگی‌های زیست محیطی همراه است. تجربه کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد با افزایش رشد اقتصادی، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش می‌یابد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روشی سازگار با محیط زیست در تهیه سوپرجاذب زیستی برپایه کربوکسی متیل سلولز

فائزه عسکری؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ فرانک محمد کاظمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 125-136

چکیده
  آلوده شدن محیط زیست توسط انواع آلاینده­ها یکی از مهمترین دغدغه­های دانشمندان عرصه محیط­زیست در دهه اخیر است. پلیمرهای آبدوست غیر قابل حل در آب با قابلیت جذب سطحی آلاینده­ها، یکی از مواد نوین در کنترل و حذف آلاینده­ها محسوب می­شوند. در این تحقیق، پودر کربوکسی متیل سلولز (CMC) دارای درصد خلوص 7/87 درصد و درجه استخلاف 5/0 مورد استفاده قرار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

فرشاد کیوان بهجو؛ احمد هاشمیان؛ مصطفی پناهی؛ الناز حسن زاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 137-146

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی اصلی خاک و با تأکید بر خاک جنگل‌های منتخب منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با روش EPM، میزان فرسایش تعیین و سپس مقدار هدر‌رفت سه عنصر غذایی مهم (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر اساس اختلاف مقادیر عناصر غذایی دو تیمار شاهد و فرسایش‌‌یافته اندازه‌گیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آسیب شناسی کشت گندم دیم استان قزوین با رویکرد تحلیل آماری روزهای بارندگی

مهدی پناهی؛ مینا طاهری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 147-152

چکیده
  تحلیل روزهای قابل بارش از کلیدی­ترین عناصر هواشناسی مرتبط با بخش کشاورزی می­باشد، چرا که کمبود یا بارندگی بارش در طول فصل رشد خسارات سنگینی بر بخش کشاورزی علی الخصوص کشت دیم بر جای می­گذارد. لزوم پایش و تحلیل این پدیده هنگامی جلوه­گر می­نماید که توجه داشته باشیم بخش عمده­ای از اراضی کشاورزی، وابستگی مستقیم به بارش (مقدار و دفعات بارش) ...  بیشتر