دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1393 
استفاده از امواج فراصوت جهت گوگردزدایی از نفت خام

حسین حسینی؛ عبدالقادر حمیدی فلاحی؛ علی اکبر عظمتی


ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین

ساناز خرمی پور؛ سید مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی


ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک

قربانعلی رسام؛ اصغر خوشنود یزدی؛ محمود قربانزاده؛ علیرضا دادخواه


مسیر‌یابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر 2008)

ساویز صحت کاشانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد فخرایی پور