Original Articles
تنوع پوشش‌گیاهی در مراتع جلگه‌ای ناحیه رویشی هیرکانی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر، استان مازندران)

لاله آموزگار؛ جمشید قربانی؛ مریم شکری؛ سید حسن زالی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  ترکیب و تنوع گونه‌ای پوشش‌گیاهی مراتع تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف بویژه خصوصیـات خاک می‌باشد. در بخش‌هایی از مناطق جلگه‌ای استان مازندران به‌دلیل وجود شرایط خاص، خاک منطقه شور است که محدودیت‌هایی را برای استقرار پوشش‌گیاهی ایجاد می‌کند. در این مطالعه ارتباط پوشش‌گیاهی و خاک در بخشی از مراتع جلگه‌ای ناحیه رویشی هیرکانی در ...  بیشتر

Original Articles
مروری بر کارایی گیاهان در تعدیل اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی در محیط‌های شهری با تأکید بر صفات عملکردی گیاهان

الهام رجب بیگی؛ رامین عرفانیان سلیم؛ سید محمد جعفری

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  اقلیم کرة زمین می‌تواند به‌طور طبیعی یا تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی تغییر کند. انسان مدرن با استفاده از سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای به این تغییرات اقلیمی دامن زده و سرعت گرمایش جهانی را تسریع کرده است. برای مواجهه با تغییرات اقلیمی دو راهبرد اصلی سازگار شدن و تعدیل شدت را می‌توان اختیار کرد. در بین موجودات زنده، گیاهان ...  بیشتر

Original Articles
بررسی آلودگی آب، خاک و گندم منطقه بیجار به آرسنیک

ناصر کریمی؛ محمد پرمهر؛ حمیدرضا قاسم پور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  آرسنیک یک آلاینده محیطی است و می‌توان از طریق آب و خاک آلوده به گیاهان منتقل شود. بر این اساس گیاهان (به‌ویژه غلات) یکی از راه‌های ورود آرسنیک به زنجیره‌غذایی انسان محسوب می‌شوند. در این مطالعه انتقال آرسنیک به محصولات کشاورزی و ریسک انتقال آن به انسان در آب‌های سطحی، خاک و گندم ناحیه آلوده به آرسنیک بیجار مورد بررسی قرار گرفت. غلظت ...  بیشتر

Original Articles
پتانسیل آللوپاتیکی ارقام برنج ایرانی (Oriza sativa L.) روی خصوصیات رشدی علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli L.)

کمال سادات اسیلان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سعید قهاری؛ مهرداد مرادی قهدریجانی؛ مهدی پناهی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  به‌منظور بررسی توانایی عصاره‌ ‌آبی پوسته ارقام برنج ایرانی بر کنترل جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های سوروف، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق که در سال 1389 در گروه زراعت دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد، تأثیر عصاره‌ پوسته‌ ...  بیشتر

Original Articles
بررسی میزان اثربخشی مقادیر مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و روی بر میزان نیترات در غلاف و خصوصیات کمّی لوبیا سبز (Phaseolous Vulgaris) ژنوتیپ Sunray در منطقه ورامین

محمد نصری

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف بهینه کود بر میزان تجمع نیترات در غلاف، عملکرد تر غلاف و  خصوصیات کمّی لوبیا سبز (Phaseolus Vulgaris) ژنوتیپ Sunray، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده (اسپیلت پلات) با کمک طرح پایه  بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش کرت‌های اصلی شامل سطوح ...  بیشتر

Original Articles
اندازه‏گیری غلظت فلزات‌سنگین در هوای شهر تهران (مطالعه موردی: خیابان انقلاب)

عیرضا نورپور؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ آرش صدری جهانشاهی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  فلزات‌سنگین مانند آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل در هوای شهر تهران از طریق استنشاق هوای آلوده وارد سیستم بدن انسان شده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. تهران کلان شهری است که با مشکلات محیط‌زیستی آلودگی هوا روبروست. در میان خیابان‌ها، معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، خیابان انقلاب یکی از پرتردد‌ترین ...  بیشتر

مقاله کوتاه
ارزیابی شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده (SPEI) جهت شناسایی خشکسالی در اقلیم‌های مختلف ایران

کاظم نصرتی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  پایش و تحلیل شرایط خشکسالی یکی از نیازهای اصلی مدیریت منابع‌آب است. با توجه به مشکلات کمّی نمودن ویژگی‌های خشکسالی مانند تداوم، شدت و بزرگی خشکسالی، شاخص‌های متعددی در دهه‌های اخیر توسعه پیدا نموده‌اند. یکی از محدودیت‌های شاخص‌های رایج مانند شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI)۱ عدم لحاظ بیلان آب براساس میزان تبخیر و تعرّق می‌باشد. ...  بیشتر

Original Articles
شناسایی قارچ‌های میکوریزایی و بررسی اثر آنها بر پارامترهای رویشی گیاه سیب‌زمینی

سحر رستمی هیر؛ حسین ریاحی؛ سیما زنگنه

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  سیب‌زمینی از مهمترین محصولات زراعی است و به‌دلیل داشتن ارزش غذایی بالا محصول بسیار مهمی در تغذیه کشورهای در حال توسعه جهان به‌شمار می‌رود. قارچ‌های میکوریزا با برقراری رابطه همزیستی با گیاهان باعث افزایش رشد آن‌ها می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی قارچ‌های میکوریزایی همزیست گیاه سیب‌زمینی و بررسی تأثیر آن‌ها بر پارامترهای ...  بیشتر

Original Articles
تأثیر استفاده از پساب بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت شرایط روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی؛ یار محمد بای؛ پوریا میرزا زنجانی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  اهمیت و جایگاه آب در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، کشاورزی و صنعت بر هیچکس پوشیده نسیت. در این راستا به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر آبیاری با آب‌های با کیفیت پایین مانند پساب یک راهکار عملی و مناسب می‌باشد. هم‌چنین پساب می‌تواند به‌عنوان یک منبع غنی از مواد معدنی و آلی به‌منظور حاصلخیز نمودن خاک قلمداد شود. در تحقیق حاضر به­منظور ...  بیشتر

Original Articles
نانوفسیل‌های آهکی: شاهدی بر رخداد گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) در حوضه رسوبی زاگرس

آذین آهی فر؛ انوشیروان کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) یک حادثه آب و هوایی کوتاه‌مدت است که در حدود 56 میلیون سال قبل اثرات شدیدی بر اکوسیستم‌های زیستی جهانی بویژه نانوپلانکتون‌های آهکی داشته است. بررسی بقایای فسیلی نانوپلانکتون‌های آهکی در توالی‌های رسوبی ته‌نشین شده‌ طی برهه مذکور در حوضه رسوبی زاگرس، حکایت از حضور مجموعه نانوفسیلی غنی متشکل از ...  بیشتر

Original Articles
ارزیابی آسایش در فضاهای باز شهری براساس شاخص‌های آسایش باد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

سید حمیدرضا روضاتی؛ عبدالحمید قنبران

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  باد از جمله عوامل اقلیمی می‌باشد که از گذشته مورد توجه معماران بوده است. در برخی از موارد وجود جریان‌های باد در فضاهای باز شهری، به تهویه طبیعی کمک می‌نماید. از سویی در برخی از موارد، وجود باد در این فضاها سبب بروز مزاحمت و عدم آسایش افراد خواهد شد. از این رو در هر اقلیم، طراحان با آگاهی از میزان و شرایط آسایش باد می‌توانند در مورد ...  بیشتر

Original Articles
ارائه مؤلفه‌های کیفی محیط جهت تسهیل حضور بیماران روانی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: بیماری زوال عقل)

فاطمه مقیمی؛ مهران علی الحسابی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  بر طبق آمارهای جهانی، بیماری زوال عقل، به‌عنوان بحرانی‌ترین معضل قرن 21، درصد بالایی از هزینه جوامع را به‌خود اختصاص داده است. این در حالی است که با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند در کشور، توجهی همه جانبه به مشکلات این بیماری مورد نیاز است و از آن‏جا که بخشی از این رسالت بر عهده متخصصان شهرسازی و معماری است، بنابراین باید با ...  بیشتر