Original Articles
مدل‌سازی سطح آلاینده مونوکسیدکربن در هوای کشور ایران به‌وسیله مدل ترکیبی CMAQ-WRF

محمد حسن محقق؛ نوشین دانش پژوه؛ هستی فرخ زاد؛ محمد ارحامی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  مدل‌سازی آلاینده‌های هوا کمک شایانی به درک درست از علل و گستره مشکل آلودگی هوا نموده و برای وضع قوانین صحیح و اتخاذ سیاست‌های کنترلی مناسب جهت بهبود کیفیت هوا ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق مدل‌سازی سطح غلظت آلاینده CO در کشور ایران بر اثر انتشار منابع آلاینده این کشور بوده‌است. مدل‌سازی برای دو هفته با نوسانات آب و هوایی کم و زیاد ...  بیشتر

Original Articles
دسته‌بندی هواویزهای جوی به‌وسیله تابع فازی قطبیده با استفاده از داده‌های قطبیده شیدسنج خورشیدی

علی بیات؛ حمیدرضا خالصی فرد؛ امیر معصومی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  دسته‌بندی هواویزهای جوی یکی از مباحث مهم در سنجش از دور هواویزها توسط ابزارهای فضابرد و هوابرد و زمین‌پایه است. تابع فازی قطبیده هواویزها معیاری از قطبش نور پراکنده‌شده خورشید توسط ذرات مایع یا جامد معلق در جو زمین است. در این مقاله توانایی دسته‌بندی هواویزهای جوی توسط پارامتر تابع فازی قطبیده برای جو شهر زنجان بررسی می‌شود. برای ...  بیشتر

مقاله کوتاه
روشی نوین در جایابی خاک‌چال‌ها بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک

مهناز اسکندری؛ مهدیl همایی؛ امین فلامکی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  شاخص کیفیت خاک به کمّی کردن وضعیت خاک‌ها در کاربری‌های مختلف کمک می‌کند. هدف از این پژوهش، ارائه روشی نوین در زمینه یکی از چالش­‌های مهم محیط‌زیستی، یعنی مکان‌یابی خاک‌چال‌های دفن زباله‌های جامد شهری بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک بود. به‌دین منظور پس از بسط روش پیشنهادی، این روش برای انتخاب مکان مناسب دفن زباله‌های جامد شهر ...  بیشتر

Original Articles
نحوه محاسبه ضرایب انتشار جرمی آلایندگی خودرو از داده‌های آلایندگی غلظت حجمی بهروش همراه

احسان بنی طالبی؛ وحید حسینی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  نتایج به‌دست آمده از آزمون آلایندگی همراه، به‌دلیل قرارگیری خودرو در شرایط واقعی رانندگی، بسیار قابل اطمینان‌تر از آزمون شاسی دینامومتر با سیکل‌های اروپا یا دیگر سیکل‌هایی است که تطابق آن‌ها با شرایط رانندگی ایران بررسی نشده‌است. در آزمون همراه دبی جرمی گازهای خروجی اگزوز و درصد حجمی آلاینده‌ها به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری ...  بیشتر

Original Articles
تدوین چارچوب توسعه‌ی اجتماعی- فضایی بهینه برای دست‌یابی به رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ کلان‌شهری تهران

محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  دست‌یابی ‌به رقابت‌پذیری، از دیدگاه بسیاری ‌از صاحب‌نظران مانند مایکل‌پورتر، مستلزم به‌کارگیری نوع‌ خاصی از الگوهای‌توسعه‌فضایی ازجمله‌"خوشه‌ای‌شدن"، به‌عنوان یک ابزار‌سیاست‌گذاری است؛ با این خردمایه که براساس مدل‌های مارشال‌-‌رومر، پورتر و جیکوبز، هم‌جواری شرط اصلی برای انتقال‌دانش(شکل‌گیری‌سرریزهای‌دانشی)، ...  بیشتر

Original Articles
زمین‌شیمی محیط‌زیستی چشمه‌های آب گرم بندرعباس، جنوب ایران

گیتی فیروزی؛ محمد یزدی؛ پدرام ناوی؛ آیدا بیاتی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  منطقه بندرعباس در استان هرمزگان دارای چشمه‌های آب گرم متعددی است. این چشمه‌ها از نظر ساختاری در زون زاگرس چین‌خورده و در سنگ‌های آهکی متعلق به کرتاسه تا میوسن قرار دارند. نمونه‌برداری از آب چهارچشمه آب گرم و یک چشمه آب سرد، در دو نوبت فروردین و شهریورماه 1392، جهت بررسی زمین‌شیمی محیط‌زیستی آن‌ها انجام گردید. درجه حرارت آب، pH،Eh ...  بیشتر

Original Articles
بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 هوای شهر اهواز

غلامرضا گودرزی؛ نادعلی علوی بختیاروند؛ محمد شیرمردی؛ محمد حیدری فارسانی؛ کامبیز احمدی انگالی؛ الهه زلقی؛ مهدی وثوقی نیری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  اهواز به عنوان کانون مرکزی جنوب غربی ایران، تحت تأثیر طوفان‌های گردو غبار خاورمیانه‌ای نشأت‌گرفته از عراق، عربستان سعودی، اردن، سوریه و همچنین آفریقا قرارگرفته است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 در طی روزهای عادی و گردو غباری در شهر اهواز بود. یک دستگاه نمونه‌بردار با حجم بالا برای جمع‌آوری نمونه ...  بیشتر

Original Articles
منشاءیابی برخی فلزات‌سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر کرمان

فریبا جعفری؛ حسین خادمی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست‌محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمه‌خشک می‌باشد که زیان‌های جانی و مالی فراوانی برای انسان به‌همراه دارد. این مطالعه به‌منظور مقایسه غلظت فلزات‌سنگین در نمونه‌های خاک با گرد و غبار و نیز شناسایی منابع احتمالی فلزات‌سنگین موجود در گرد و غبار شهر کرمان صورت پذیرفت. بدین منظور طی ماه‌های ...  بیشتر

Original Articles
ارتباط آلودگی هوا و کمبود ویتامین D در زنان باردار و نوزادان در یک منطقه ی آفتاب خیز

رویا کلیشادی؛ پریناز پورصفا؛ فائزه شریفی قزوینی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  ویتاین دی یکی از مواد ضروری در فرآیندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی در بدن انسان می باشد. 25 هیدروکسی ویتامین D حساس نرین شاخص وضعیت ویتامین D و بازتاب مصرف آن در رژیم غذایی و تولید پوست است. با در نظر گرفتن اهمیت ویتامین D  در بدن به ویژه در زنان باردار و نوزادانشان این مطالعه به منظور بررسی اثر آلودگی هوا با سرم 25 هیدروکسی ویتامین D در ...  بیشتر

Original Articles
برآورد هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران

وحید اصفهانیان؛ محمودرضا مومنی؛ کامران ماهوتچی سعید؛ خسرو اشرفی؛ سید علی بدیعی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این تحقیق، میزان هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در سال 1390 برای آلاینده‌های CO، SO2، NOx و PM برآورد شده‌است. به این‌منظور ابتدا با استفاده از رویکرد بالا به پایین میزان انتشار چهار آلاینده ذکر شده ناشی از مصرف فراورده‌های نفتی، گاز مایع و سوخت گازطبیعی از بخش‌های حمل و نقل، صنعت، خانگی و تجاری، ارتش و ادارات ...  بیشتر

Original Articles
بررسی میزان تأثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل‌سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران

حسین شهبازی؛ وحید حسینی؛ یوسف رشیدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این تحقیق عملکرد سیستم مدل‌سازی WRF/CAMx در پیش‌بینی غلظت آلاینده‌های گازی اولیه و ثانویه بر روی منطقه تهران مورد بررسی قرار گرفته‌است. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری شرایط اولیه و مرزی استفاده‌شده برای گونه‌های آلاینده‌های مختلف، در پیش‌بینی و محاسبه غلظت آلاینده‌ها بوده‌است. به‌همین جهت مدل در دو حالت به‌ازای ...  بیشتر

Original Articles
کمّی‌سازی بیماری و مرگ‌های قلبی-عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده SO2 هوای شهر تبریز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390

پیمان طالبی پور؛ احمد جنیدی جعفری؛ فریده عتابی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  مشکلات بهداشتی مرتبط با مواجهه آلودگی هوا اغلب موجب تحمل هزینه‌ها در مراقبت بهداشتی، غیبت از کار و از دست دادن شغل، موارد حادتری مانند ناتوانی‌های دائمی و مرگ می‌شود. شهر تبریز به‌دلیل وجود بسیاری از کارخانجات بزرگ صنعتی در آن و ورود بیش از ظرفیت خودروهای جدید به چرخه تردد شهری، به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور به‌شمار ...  بیشتر