اندازه‏گیری غلظت فلزات‌سنگین در هوای شهر تهران (مطالعه موردی: خیابان انقلاب)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران

چکیده

فلزات‌سنگین مانند آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل در هوای شهر تهران از طریق استنشاق هوای آلوده وارد سیستم بدن انسان شده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. تهران کلان شهری است که با مشکلات محیط‌زیستی آلودگی هوا روبروست. در میان خیابان‌ها، معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، خیابان انقلاب یکی از پرتردد‌ترین آن‌ها می‌باشد. این خیابان از میدان انقلاب اسلامی‌شروع شده و تا میدان امام حسین‌(ع) ادامه می‌یابد. دستاورد نهایی این تحقیق، ارائه نتایج سنجش میزان فلزات‌سنگین در تاریخ بهمن‌ماه 1391 و خرداد 1392 شامل: آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل در هوای خیابان انقلاب شهر تهران در قالب نمودار و نقشه‌های GIS می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد غلظت اغلب فلزات اندازه‌گیری شده به‌جزء آرسنیک و کرم، در حد مجاز خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی می باشد و نیز نرخ آلودگی در کل مسیر از میدان انقلاب تا میدان امام حسین در یک میزان بوده و اختلاف ناچیزی در برخی نقاط مشاهده می‌شود. البته نرخ آلودگی در چهارراه ولیعصر به نسیت سایر نقاط قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of Heavy Metals in the Ambient Air of Tehran

نویسندگان [English]

 • Alireza Noorpoor 1
 • Golamreza Nabi Bidhendi 2
 • Arash Sadri Jahanshahi 3
1 Associate Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Professor, Faculty of Environment, University of Tehran.
3 MSc Student, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Heavy metals such as: arsenic, iron, zinc, lead, cadmium, chromium, copper, manganese and nickel exist in Tehran’s air which is inhaled by inhabitants and causes serious problems for human body. Tehran is a metropolis that faces several environmental problems. Among Streets, roads and highways of Tehran,Enqelab Street is one of the busiest and connects Enqelab square to Imam Hossein Square. In this paper, the results of measuring heavy metals including arsenic, iron, zinc, lead, cadmium,chromium,copper, manganes and nickel in Enqelab Street’s air are presented in the form of charts and GIS maps. The study was performed in Bahman1 1391 and Khordad2 1392 along the mentioned area. The outcome of these studies indicates that concentration of all hevey metals except arsenic&chrmium are in allowed levels of WHOguidelines and despite recording few different the air pollution levels in the whole area, from Enqelab square to Imam Hossein Square,are equal; however,the air pollution level of Valiasr crossroads is relatively considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Heavy metals
 • AirPollution
 • Pollutant Emission
 • Particulates
 1. Yongming, H.. Multivariate Analysisof Heavy Metal Contamination in Urban Dusts of Xi’an, Central China. The Science of the Total Environment, 2006;176-186.
 2. Al-Khashman, O.. Determination of Metal Accumulation in Deposited Street Dusts in Amman, Jordan. Environmental geochemistry and health, 2007;(29) 1-10.
 3. M. Ahmadi Zadeh. 1997. Industrial Toxicology of Heavy Metals. hezaran Press.
 4. OSHA. 2002. METAL AND METALLOID PARTICULATES IN WORKPLACE ATMOSPHERES (ICP ANALYSIS). T-ID125G-FV-03-0209-M.
 5. G. R., N. Bidhandi, A. R., Pardakhti. Comparative cancer risk assessment of THMs in drinking water from well water sources and surface water sources. Environtal Monitoring Assess, 2011; (179):499-507.
 6. P. Chambers.. Graphical Methods for Data Analysis. Wadsworth International Group and Duxbury Press, 1983; 395.
 7. WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen, dioxide and sulfur dioxide_Global update 2005.