نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

فلزات‌سنگین مانند آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل در هوای شهر تهران از طریق استنشاق هوای آلوده وارد سیستم بدن انسان شده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. تهران کلان شهری است که با مشکلات محیط‌زیستی آلودگی هوا روبروست. در میان خیابان‌ها، معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، خیابان انقلاب یکی از پرتردد‌ترین آن‌ها می‌باشد. این خیابان از میدان انقلاب اسلامی‌شروع شده و تا میدان امام حسین‌(ع) ادامه می‌یابد. دستاورد نهایی این تحقیق، ارائه نتایج سنجش میزان فلزات‌سنگین در تاریخ بهمن‌ماه 1391 و خرداد 1392 شامل: آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل در هوای خیابان انقلاب شهر تهران در قالب نمودار و نقشه‌های GIS می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد غلظت اغلب فلزات اندازه‌گیری شده به‌جزء آرسنیک و کرم، در حد مجاز خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی می باشد و نیز نرخ آلودگی در کل مسیر از میدان انقلاب تا میدان امام حسین در یک میزان بوده و اختلاف ناچیزی در برخی نقاط مشاهده می‌شود. البته نرخ آلودگی در چهارراه ولیعصر به نسیت سایر نقاط قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

Yongming, H.. Multivariate Analysisof Heavy Metal Contamination in Urban Dusts of Xi’an, Central China. The Science of the Total Environment, 2006;176-186.

Al-Khashman, O.. Determination of Metal Accumulation in Deposited Street Dusts in Amman, Jordan. Environmental geochemistry and health, 2007;(29) 1-10.

M. Ahmadi Zadeh. 1997. Industrial Toxicology of Heavy Metals. hezaran Press.

OSHA. 2002. METAL AND METALLOID PARTICULATES IN WORKPLACE ATMOSPHERES (ICP ANALYSIS). T-ID125G-FV-03-0209-M.

G. R., N. Bidhandi, A. R., Pardakhti. Comparative cancer risk assessment of THMs in drinking water from well water sources and surface water sources. Environtal Monitoring Assess, 2011; (179):499-507.

P. Chambers.. Graphical Methods for Data Analysis. Wadsworth International Group and Duxbury Press, 1983; 395.

WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen, dioxide and sulfur dioxide_Global update 2005.