نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

نفت خام ایران دارای مقدار نسبتا بالای گوگرد بوده که باید قبل از استفاده آن‌را گوگردزدایی نمود، زیرا درصد بالای گوگرد باعث تولید گازهای گوگرددار و نهایتا آلوده کردن محیط‌زیست شده و هم‌چنین باعث مشکلات فرآیندی نیز می‌گردد. به‌همین دلیل در این تحقیق روشی برای حذف گوگرد از نفت خام ترش منطقه نفتی دارخوین با استفاده از تابش امواج فراصوت ارائه گردیده است. این روش در واقع ترکیبی از اکسیداسیون و اعمال امواج فراصوت برای رسیدن به نفت خام با محتوای گوگرد بسیار پایین است. در این مقاله تاثیر مدت زمان تابش فراصوت، تاثیر انواع اکسیدکننده‌ها بر فرآیند، نوع حلال در مرحله استخراج و نوع اسیدآلی فرآیند مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از شرایط بهینه شده در فرآیند، بازدهی حذف گوگرد نفت خام به 93% در مدت زمان 20 دقیقه با امواج فراصوت در 24 کیلوهرتز  و 400 وات با دامنه70% و با استفاده از استیک اسید و هیدروژن پراکسید و سپس استخراج با حلال متانول دست یافتیم.

کلیدواژه‌ها

Ali MF, Al-Malki A, El-Ali B, Martinie G, Siddiqui MN. Deep desulphurization of gasoline and diesel fuels using non-hydrogen consuming techniques. Fuel ; 2006; 85: 1354–63.

Speight, JG. Handbook of Petroleum Product Analysis, New Jersey: John Wiley & Sons, 2002, p. 454.

Yu, GX, Zhu, ZN. Desulfurization of fuel oil by oxidative. Energy Fuels; 2005; 19: 447-452.

Basfar AA, Mohamde K. Radiation –induced desulfurization of Arabian crude oil. Radiation Physics and Chemistry; 2011; 80: 1289-1291.

Von Deak D, Singh D, Miller J, King J. Investigation of sulfur poisoning of oxygen reduction catalyst for fuel cells. Journal of Catalysis; 2012; 285: 141-151.

Liu b, Chai Y, Li Y, Wang A, Liu c. Kinetic investigation of the effect of H2S in the hydrodesulfurization of FCC gasoline. Fuel; 2014; 123: 43-51.

Babich IV, Moulijn JA. Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams. Fuel ; 2003; 82: 607–31.

Tang Q, Lin S, Liu S, Xiong J. Ultra-sound assisted oxidative desulfurization of bunker-C oil. Ultrasonics Sonochemistry; 2013; 20: 1168-1175.

Te M, Fairbridge C. Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H2O2 and formic acid/H2O2 systems. Applied Catalysis A, 2001; 219: 267–280.

Imtiaz, A.; Waqas A., Chinese Journal of Catalysis, Desulfurization of Liquid fuels; 2013; 34: 1839-1847.

Duarte FA, Mello P, Bizzi C et al. Sulfur removal from hydrotreated petroleum fraction by ultrasound oxidative desulfurization. Fuel; 2011; 90: 2158-2164.

Shang H, Zhang H, Liu Z. Development of microwave assisted oxidative desulfurization of petroleum oil. Journal of Industrial and Engineering Chemistry; 2013; 19: 1426-1431.

Wu Z, Ondruschka B. Ultrasound assisted oxidative desulfurization of liquid fuels. Ultrasonics Sonochemistry; 2010; 17: 1027-1032.