دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1398 
بررسی همبستگی عامل های محیطی و جوامع پلانکتونی در تالاب فوق شور لیپار (شمال دریای عمان)

صفحه 107-120

10.29252/envs.17.4.107

امیر قاضی لو؛ کمال الدین کر؛ حمید ارشادی فر؛ عماد کوچک نژاد؛ مهشید اولادی کلاریجانی


Original Articles

ارزیابی تنوع زیستی در نظام‌های کشاورزی استان ایلام در سال‌های 81 تا 93

صفحه 121-132

10.29252/envs.17.4.121

محمد رضا اصغری پور؛ فاطمه کمری؛ محمود رمرودی؛ یاسر علی زاده


Original Articles

بررسی تاثیر پسماندهای صنعتی گل قرمز و GGBFS بر بتن های سبز مقاومت زیاد

صفحه 151-162

10.29252/envs.17.4.151

روانبخش شیردم؛ امیر شیرکا؛ سینا حسن اوغلی؛ نعمت اله بخشی


ارزیابی آلودگی صوتی منطقه 16 تهران

صفحه 179-192

10.29252/envs.17.4.179

فاطمه رحیمی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی


تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم‌ها

صفحه 231-248

10.29252/envs.17.4.231

زینب فیض الهی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ سید عبدالکریم هاشمی؛ سیاوش شایان