دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1396 
بررسی وضعیت ماهیان غیربومی مهاجم تیلاپیاCoptodonzillii,Gervais, 1848)،Oreochromisaureus(Steindachner, 1864در اکوسیستم‏های آبی استان خوزستان

صفحه 29-44

حسین ولی خانی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ فرشاد نجات؛ محمد صادق صبا؛ میلاد خسروی


توسعه شهری و آلودگی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت همدان – بهار)

صفحه 101-112

محمد صادق علیائی؛ جواد فصیحی رامندی؛ حمید سپهریان؛ ضیاالدین الماسی


ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد

صفحه 155-176

نرگس پورطوسی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی


ارزیابی پارامترهای موثر بر هزینه ساخت لاینر رسی متراکم در محل های دفن پسماند شهری

صفحه 177-192

مریم فروغ الدین؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم میرابی؛ محمدرضا نظری