نویسنده = هادی ویسی
بررسی همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویایی سیستم‌ها؛‌ مطالعه موردی دشت ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.48308/envs.2023.1229

علیرضا شاه محمدی؛ هادی ویسی؛ کوروس خوشبخت؛ محمد رضا نظری


اثر بخشی سامانه ‏های خاکورزی حفاطتی بر کیفیت خاک در نظام‏های زراعی دیم مبتنی بر کشت گندم

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-190

10.52547/envs.2021.37244

اختر ویسی؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ رضا حق پرست


تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.29252/envs.17.4.27

مریم اکبرپور؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدرضا نظری


ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 211-238

10.29252/envs.17.1.211

هادی ویسی؛ آناهیتا ولی الهی بیشه؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ سرور خرم دل


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان


کاربرد رهیافت سرمایه های جمعی در ارزیابی اثرات برنامه های FFS/IPM

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 113-124

هادی ویسی؛ علی علی پور؛ فاطمه دریجانی


بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حسین صباحی؛ محمد فیضی؛ هادی ویسی؛ کمال سادات اسیلان


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی


پایداری کشت بوم های مبتنی بر برنج در استان مازندران: ویژگی های زراعی- فنی

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کوروس خوشبخت؛ هادی ویسی


ارزیابی نگرش نسبت به توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

حسن صدوق ونینی؛ هادی ویسی؛ علی اشرف علیپور