دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تیر 1397 
مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست‌محیطی در ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها

صفحه 65-82

امین حاجی وند؛ علیرضا میرکمالی؛ فرشید صفری؛ امید سروی سرمیدانی


بررسی فرایند حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلای زرشوران با استفاده از ذغال‌سنگ (بررسی موردی)

صفحه 133-148

عطااله بهرامی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ آرمین پرویزیان؛ حسین کاکایی؛ فاطمه کاظمی


متوازن‌سازی ریاضی قابلیت‌های پارک جنگلی زارع به‌منظور تخصیص فضا و سرمایه در توسعه گردشگری

صفحه 185-202

ضحی جعفری؛ علیرضا ایلدرومی؛ سید محسن حسینی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جواد رضاییان زیدی