نویسنده = امیر حسام حسنی
گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین ناشی از فاضلاب شهرک صنعتی اشتهارد توسط گیاهان بومی و مرتعی

دوره 10، شماره 2، دی 1391

جعفر نوری؛ امیر حسام حسنی؛ ایرج مهرگان؛ فرامرز معطر؛ محمد رضا صادقی بنیس


ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

دوره 8، شماره 2، دی 1389

ابراهیم فتائی؛ سید مسعود منوری؛ امیر حسام حسنی؛ سید احمد میرباقری؛ عبدالرضا کرباسی


بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

امیر حسام حسنی؛ فهیمه قنادی؛ اقدس رحیمی