کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
شاخص‌های تغذیه‌ای در خرچنگ Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards,1867) در آب‌های ساحلی خلیج فارس(استان هرمزگان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 89-100

نرگس روانتاب؛ محسن صفائی؛ احسان کامرانی؛ محمد مومنی


مطالعه کارایی باکتری P. aeruginosa در حذف فلز روی از محلول‌های آبی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار


بررسی خصوصیات زیستی و تولید مثلی لاک پشت عقابی در Eretmochelys imbricate جزیره هرمز

دوره 7، شماره 2، دی 1388

مهران لقمانی؛ احمد سواری؛ حاجی قلی کمی؛ پروین صادقی


تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

علی ابوالحسنی سورکی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ حسین کرمانیان