بررسی خصوصیات زیستی و تولید مثلی لاک پشت عقابی در Eretmochelys imbricate جزیره هرمز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 مرکز اقایانوس شناسی، ایستگاه پژوهشی اقیانوس هند و دریای عمان، چابهار

چکیده

در طول فصل تخم گذاری صفات مهم زیست سنجی از قبیل طول و عرض مستقیم لاک پشتی ، وزن ، طول و عرض منحنی لاک پشتی ، طول لاک شکمی ، طول دم و صفات تولید مثلی از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم ها ی غیر نرمال و نرمال ، وزن و قطر تخمهادر 41 لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricate از اواسط اسفند 1384 تا خرداد 1385 اندازه گیری شد . فقط 49% از لاک پشت های زیست سنجی شده تخمگذاری نمودند. آنالیز دانه بندی در نقاط تخم گذاری نشان داد که سواحل دارای سایز دانه بندی بین 2 تا 063/0 میلی متر بوده و موفقیت لانه گزینی در نقاطی با دانه بندی بین 25/0 تا 125/0 میلی متر بالاتر بود. میانگین وزن و طول مستقیم 45/44 کیلوگرم و 22/65 سانتی متر بوده که در مقایسه با لاک پشت های عقابی در سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی نسبت به سایر نقاط جهان از میانگین طولی و وزنی پایین تری برخوردار بودند. توزیع طولی ووزنی نشان داد لاک پشت های مراجعه کننده برای تخم گذاری دارای سنین مختلفی بودند. میانگین کل تعداد تخم ها 92 عدد و میانگین قطر و وزن تخم ها 18/37 میلی متر و45/30 گرم بود که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای میانگین تعداد کل تخم پایین تر و میانگین قطر و وزن تخم بالاتری بودند در نهایت چنین نتیجه گیری می شود که لاک پشت های جزیره هرمز و حتی منطقه خلیج فارس از نظر اندازه کوچک تر از سایر نقاط جهان بوده و تعداد تخم های کم تری نیز می گذراند ولی اندازه تخم ها و در نتیجه اندازه نوزادها بزرگتر بوده که تا حدودی می تواند در افزایش شانس بقاء نوزادان تاثیر گذار باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and Reproductive Characteristics of Hawksbill Turtles (Eretmochelys imbricata) in Hormoz Island

نویسندگان [English]

  • Mehran Loghmani 1
  • Ahmad Savari 2
  • Haji Gholi Kami 3
  • Parvin Sadeghi 4
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, University of Chabahar Maritime and Marine Science
2 epartment of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, University of Khoramshahr Marine Science and Technology
3 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Gorgan Agriculture Sciences and Natural Resources
4 ranian National Center for Oceanography- Indian Ocean and Gulf of Oman, Chabahar
چکیده [English]

During the reproductive season from mid-March to June 2006 the biological importance of reproductive aspects of 41 individuals e.g. straight carapace length and width, weight, carapace curve length and width, plastron length, tail length, number of eggs, number of normal and abnormal egg, weight and diameter of egg were recorded. Only 49% of individuals biometry leads to successful nesting. Grain size analysis in the egg laying area is between 2 to 0.063 mm and in some areas with maximum successful nesting it reaches 0.25 to 0.125mm. The average weight and straight length of hawksbill turtles were 44.45 kg and 65.22 cm in comparison with other Iranian Islands and the Persian Gulf which have a similar average rate and, when compared with other parts of the world, have the minimum length and maximum weight. The length and weight distribution showed that hawksbill turtles that are coming to these shores are of a different age group. Out of 41 hawksbill turtles, the average egg diameter and weight were 30.45g; similar measurements have been shown in other parts of the Iranian Islands and Persian Gulf but, in comparison with other parts of the world, it represents a minimum of total eggs that have a maximum average diameter and weight. Finally, in conclusion, the turtles of Hormoz Island and the Persian Gulf region have shown a smaller body size and the minimum number of eggs compared with other parts of the world. But the egg size was bigger and this could influence the survival rate for hatchlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Reproductive
  • Hawksbill turtles
  • Biological characteristics
  • Nesting