ارزیابی کیفی آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

پریسا کاظمی؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم کشاورز شکری

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 65-78

چکیده
  سابقه و هدف: برای تعیین کیفیت آب شاخص ­­هایی وجود دارد که شاخص NSF از میان شاخص ­های عمومی کیفیت آب، بیشترین کاربرد را دارا است. هدف از معرفی شاخص NSFWQIطبقه ­بندی آب برای  مصرف­ های کلی (شرب، حیات آبزیان،  مصرف­ های تفریحی و ...) است. این  پژوهش با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص آب NSFWQI انجام گرفت ...  بیشتر

بررسی تغییرات مکانی برخی از پارامترهای موثر بر کیفیت آب رودخانه زرین‌گل در استان گلستان

محمد قلی زاده؛ مجید علی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 111-126

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش رشد جمعیت و تقاضای بیشتر برای فعالیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری اهمیت کیفیت و کمیت منابع آبی را دوچندان کرده است. بنابراین منابع آب سطحی بیش از دیگر منابع آب در معرض آلودگی قرار دارند. تعمیم داده‌های نقطه‌ای به سطح در بیشتر تحقیقات منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش‌های درون‌یابی  به‌عنوان راه‌حل مناسبی ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

ابراهیم فتائی؛ سید مسعود منوری؛ امیر حسام حسنی؛ سید احمد میرباقری؛ عبدالرضا کرباسی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1389

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی کیفی رودخانه قره سو که در شمال غربی ایران در استان اردبیل واقع شده است؛ انجام گرفت . نمونه برداری در طول یکسال بر روی 18 پارامتر فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی در 11 ایستگاه انجام گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ها با استفاده از روش های تحلیل چند متغیره تجزیه کلاستر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . بر اساس نتایج ...  بیشتر

بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان

حسین صباحی؛ محمد فیضی؛ هادی ویسی؛ کمال سادات اسیلان

دوره 7، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  رودخانه سیکان یکی از شاخه های انتهائی حوزه آبریز رودخانه سیمره می باشد 57 درصد اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر در استان ایلام در اطراف این رودخانه قرار دارند. با توجه به مصرف سالیانه 1343 تن انواع کود های شیمیایی در این زمینها، انتظار می رود زه آب حاصل از زمین های کشاورزی که به رودخانه سیکان می ریزد، کیفیت آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. ...  بیشتر