کلیدواژه‌ها = منظر فرهنگی
تبیین رهیافت برنامه‌ریزی پیشایندی ارتقای منظر فرهنگی در تعامل با بوم‌شناسی انسانی در گذر زمان

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 127-150

10.52547/envs.33587

علی حسین پور؛ داریوش مرادی چادگانی؛ شیرین طغیانی خوراسگانی؛ الهام ناظمی


جستجوی میان دانشی بین طبیعت ، فرهنگ و تاریخ در مناظر باستانی ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

هما ایرانی بهبهانی؛ بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی


بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

رضا سیروس صبری؛ پاتریک میلر؛ رنه دیرکس