کلیدواژه‌ها = حفاظت
تحلیل زمانی و مکانی تراکم ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta )در رودخانه های پارک ملی لار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.48308/envs.2022.1133

اصغر عبدلی؛ فهیمه رشیدآبادی


مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی سونگ Luciobarbus esocinus در سناریوهای مختلف اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.48308/envs.2024.1322

محمود رضایی؛ عبدالرحیم پذیرا؛ حسین مصطفوی؛ آزاد تیموری؛ فاضل امیری


الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس (.Onosma L. (Boraginaceae Juss در بخشی از واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-94

10.29252/envs.17.1.73

حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب


ارزیابی حفاظتی و بوم‌شناختی گیاهان پارک ملی بمو

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 173-186

محمد رضا کنعانی


مروری بر اطلاعات پایه، چالش ها و تهدیدهای تالاب میقان

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-74

احمدرضا محرابیان؛ راضیه غفوری؛ علی موذنی


پایدارسازی دامنه های در حال رانش با گونه درخت انجیلی

دوره 2، شماره 8، تیر 1384

قاسم حبیبی بی بالانی؛ باریس مجنونیان