شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدید‌ و ارائه راهبردهای مدیریتی طرح‌های بهره‌برداری و ممنوعیت بهره‌برداری چوبی جنگل

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1064

چکیده
  سابقه و هدف: در سال ­های اخیر از مهمترین چالش­ ها در مدیریت جنگل­ های هیرکانی، ادامه روند بهره ­برداری جنگل­ های هیرکانی و عدم اجرای ممنوعیت بهره ­برداری (تنفس جنگل) است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید طرح ­های بهره ­برداری و ممنوعیت بهره ­برداری جنگل از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی ...  بیشتر