شناسایی لکه های آلودگی نفتی دریای خزر به کمک سنجش از دور (مطالعه موردی: تأسیسات استخراج نفت باکو)

داریوش یوسفی کبریا؛ غزل عباسخانیان؛ عبادت قنبری پرمهر

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 152-166

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.152

چکیده
  سابقه و هدف: وجود منبع های نفتی در دریاها عملیات اکتشاف، استخراج و حمل و نقل مواد نفتی در آنها سبب بهوجود آمدن لکه های هیدروکربنی بر سطح دریاها میشود و در نتیجه کاهش سطح کیفیت این آبها را در پی دارد. نشت مواد نفتی به دریاها عوارض محیط زیستی جبران ناپذیری دارد و اکوسیستم های ساحلی و دریایی را مختل می کند در نتیجه شناسایی مکان و زمان وقوع ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس مطالعه موردی: تصویر آیکونوس ارومیه

علی اکبر متکان؛ محمد سهرابی نیا؛ سعید صادقیان؛ دادفر معنوی

دوره 6، شماره 4 ، تیر 1388

چکیده
  در این تحقیق چگونگی به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس با استفاده ازتصاویر سنجنده آیکونوس IKONOS مطرح می گردد. یک فریم کامل تصویر سنجنده مذکور که بخش بزرگی از شهر ا رومیه را پوشش می دهد به همراه عکس های هوایی (مقیاس 5000: 1)و نقشه های رقومی (2000: 1) همان منطقه به عنوان داده های وروردی مورد استفاده قرار گرفته است . هدف اصلی ما بهره گیری از قابلیت ...  بیشتر