اثر بالقوه تغییرات اقلیمی بر توزیع نیوت کوهستانی خال زرد (Neurergus derjugini (Nesterov, 1916

مریم ملکوتیان؛ مظفر شریفی؛ سمیه ویسی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.52547/envs.35451

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوع زیستی است و می­تواند منجر به تغییر توزیع گونه­ ها و افزایش خطر انقراض جمعیت ­هایی شود که قادر به سازگاری با محیط ­های جدید و یا جابجایی به زیستگاه ­های مناسب نیستند. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه برای نیوت کوهستانی خالزرد (Neurergus derjugini) با هدف شناسایی زیستگاه­ های ...  بیشتر

تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبدأ کشورهای ساحلی: راهکارها و چالش‌ها

همایون حبیبی؛ هاجر راعی دهقی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 32-48

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.32

چکیده
  سابقه و هدف: توانایی بشر برای دگرگون ساختن محیط زیست در تمام کره زمین به نوع متفاوتی از نگرانیهای محیط زیستی یعنی تغییرات اقلیمی دامن زده است. امروزه افزایش گرمایش جهانی و باال آمدن آب دریاها در اثر آب شدن یخهای قطبی، فوری ترین، قطعی ترین و گسترده ترین اثرهای قابل مشاهده تغییرات اقلیمی است. یکی از آثار این تغییرات، احتمال محروم شدن ...  بیشتر

پیش‌بینی پتانسیل توزیع گونه‌ای کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) در پاسخ به تغییرات اقلیمی در ایران

الهام ابراهیمی؛ فراهم احمد زاده؛ بابک نعیمی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 215-232

چکیده
  سابقه و هدف: گوشت‌خواران به خاطر جایگاه‌شان در رأس هرم غذایی همواره در معرض تهدید قرار دارند. امروزه حدود 65% از گوشت‌خواران در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت، در رده خطر انقراض یا آسیب پذیر قرار گرفته‌اند .در مقیاس جهانی در راسته گوشت‌خواران، خانواده کفتارها از خانواده­هایی با تعداد گونه اندک (4 گونه) محسوب می­شود. کفتار راه‌‌راه ...  بیشتر

مروری بر کارایی گیاهان در تعدیل اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی در محیط‌های شهری با تأکید بر صفات عملکردی گیاهان

الهام رجب بیگی؛ رامین عرفانیان سلیم؛ سید محمد جعفری

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  اقلیم کرة زمین می‌تواند به‌طور طبیعی یا تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی تغییر کند. انسان مدرن با استفاده از سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای به این تغییرات اقلیمی دامن زده و سرعت گرمایش جهانی را تسریع کرده است. برای مواجهه با تغییرات اقلیمی دو راهبرد اصلی سازگار شدن و تعدیل شدت را می‌توان اختیار کرد. در بین موجودات زنده، گیاهان ...  بیشتر