کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
پیش‌بینی پتانسیل توزیع گونه‌ای کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) در پاسخ به تغییرات اقلیمی در ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 215-232

الهام ابراهیمی؛ فراهم احمد زاده؛ بابک نعیمی