کلیدواژه‌ها = آب
تحلیل شبکه اجتماعی سازمان ‏های فعال در احیای دریاچه ارومیه

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 239-258

10.52547/envs.18.4.239

سید رضا اسحاقی؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ عبدالمطلب رضایی


منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فریبا زمانی هرگلانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمسعود منوری؛ پرویز آبرومند آذر


آب و قانونگذاری

دوره 2، شماره 8، تیر 1384

عبدالعلی شرقی