آلودگی های ژئوشیمیایی در رودخانه سیاب اسلام شهر ، جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام شهر

چکیده

اسلام شهر در جنوب شهر تهران قرار دارد که از شمال به تهران ، از شرق به شهرستان ری ، از ناحیه جنوب به رباط کریم و از غرب به شهرستان شهریار محدود می گردد. مهم ترین رودخانه ای که از کرانه غربی شهر عبور می کند، رودخانه کرج نام دارد که پر آب ترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز است که در 40 کیلومتری غرب تهران از خرسنگ کوه سرچشمه می گیرد و در مسیر خود در دشت اسلام شهر به نام های سایه آب یا سیاب، شاطره و سالور نیز خوانده می شود. به منظور تعیین میزان آلودگی آب این رودخانه و زمین های اطراف تعداد 29 نمونه از آب رودخانه ، خاک و گیاهان کنار آن در 4 نقطه اوایل ، داخل و خارج شهرک چهاردانگه در مجاورات اسلام شهر در اواخر فصل بهار که آب رودخانه بیشترین آلودگی را دارد، برداشت گردید . نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیمی دانشگاه شهید بهشتی بوسیله دستگاه جذب اتمی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Mg, Na, K, Ca, Cd, Co, Ni, Cr, و ترکیبات HCO3-, CO3-2,-،, Cl-, SO4- 2 اندازه گیری شدند. مقادیر عناصر Ag, Hg, As کمتر از حد حساسیت دستگاه بود و اندازه گیری نشد بررسی نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر فعالیت های مختلف خانگی ، صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه باعث آلودگی آن از نظر عناصر فلزات سنگین وعنصر خطرناک سلنیوم وکادمیوم شده است . میزان آلودگی رسوبات حاشیه رودخانه برای سلنیوم 174 برابر و برای کادمیوم 220 برابر میانگین پوسته بالائی زمین است . چنین آلودگی برای رودخانه مجاور اسلام شهر با 15 سال سابقه توسعه شهری بسیار خطرناک به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Contamination in Seyab River, Islam Shahr, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdi 1
  • Narges Behzad 2
1 Department of Geology , Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Faculty ofScience, Islamic Azad University, Islam Shahr, Iran
چکیده [English]

Seyab River, which crosses Southwest of Tehran to Islam Shahr (10km), is an extremely important river that is in contact with a population of about one million. Freshly deposited seasonal sediments were collected from depths of 020 cm at 4 locations (1 to 4) along the 10-km long channel length, in the spring season of the year 2008. There is no water during the summer to the autumn seasons, with the lowest content in winter and the highest content in spring. Hence, the sampling was carried out during spring. In this research, 12 sediment samples, 9 plant samples and 8 water samples were collected from Seyab River and its periphery. The samples were analyzed by AAS for Co, Ni, Cr, Cu, Pb, Zn, Mg, Na, K, Ca, Cd, Se and HCO3-, CO3-2, Cl-, SO4-2. The concentrations of Ag, Hg, As, were less than the detection limit for all samples. Data processing shows the average concentrations of Cu, Cr, Zn, Mg and Ca were higher than the upper continental crust background levels. Se was at 174 times and Cd at 220 times the said level. Islam Shahr has been newly developed during the past 15 years, thus such high contaminations during such a short period are a cause for concern. Anthropogenic impacts, industrialization, farming activities, transport, urbanization, animal and human excrement and domestic wastes have affected the river, contaminating it and its sediments with heavy metals especially Se and Cd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: water
  • plants and sediment pollution
  • seyab river
  • islam shahr
  • iran