آب و قانونگذاری

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای مهندسی عمران، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در شروع قرن بیست و یکم افزایش تقاضای آب موجبات کاهش نگران کننده سرانه منابع آب تجدید شونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است.وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون در تعدادی از کشورهایی که در این مناطق قرار گرفته اند تقاضای آب از امکانات منابع آب قابل استحصال تجاوز کرده در سال های آینده، تداوم افزایش میزان تقاضاها،باعث تشدید محدودیت ها خواهد شد. بنابراین توجه جدی به مبانی مدیریت منابع آب برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت آب و قانونگذاری با توجه به تجربه های ادیان و ملل های مختلف خواهد پرداخت، تا بتوان با اطلاع رسانی همه جانبه و حل مشکلات به ارزیابی درست اقتصادی و مقررات مناسب متوسل شد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water and Legislation

نویسنده [English]

  • Abdolali Sharghi
Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University