نویسنده = محمود احمدی
واکاوی دمای روزهنگام سطح زمین ایران مبتنی بر برون‌داد سنجندهMODIS

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-68

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ حمزه احمدی


واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاه‏های شمال شرق کشور، به‏عنوان نمایه‏ای از تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-14

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ مجید آزادی