سازگاری زیست محیطی خدمات دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری

مژده رضوانی کاشانی؛ سید حسین هاشمی؛ مهدی محمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1204

چکیده
  سابقه و هدف: با توجه به رشد و توسعه انواع فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در سرتاسر جهان، استفاده از خدمات دیجیتال به شکل گسترده‌ای در حال افزایش بوده و کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. صنایع فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال مقادیر قابل توجهی از انرژی را به شکل ­های مختلف و نیز در بخش‌های متعددی مانند تولید، توزیع ...  بیشتر