نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 هلدینگ گرین وب

10.52547/envs.2022.1204

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به رشد و توسعه انواع فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در سرتاسر جهان، استفاده از خدمات دیجیتال به شکل گسترده‌ای در حال افزایش بوده و کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. صنایع فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال مقادیر قابل توجهی از انرژی را به صور مختلف و نیز در بخش‌های متعددی مانند تولید، توزیع و استفاده از تجهیزات و خدمات مربوطه، مصرف می‌نمایند و در نتیجه باعث تولید آلاینده‌های مختلف از جمله گازهای گلخانه‌ای و انتشار آن‌ها در محیط زیست می‌گردند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی سازگاری زیست‌محیطی خدمات دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری از طریق ارزیابی مرکز داده‌ای در شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری، می‌باشد.
مواد و روش ‌ها: بدین منظور در این پژوهش ابتدا از طریق انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع، جنبه‌های مؤثر فناوری اطلاعات بر محیط زیست و همچنین استاندارد‌های زیست‌محیطی مرتبط با مراکز داده شناسایی گشته و پس از آن، سرور‌های ایران سرور واقع در مرکز داده شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در گام بعدی پس از برآورد میزان انرژی مصرفی و کربن دی اکسید تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران (که دارای 319 سرور فعال می‌باشد)، معیارهای کارایی و سازگاری محیط زیستی این مرکز داده محاسبه گشته و در پایان هم از طریق تحلیل و جمع‌بندی نتایج حاصله، سازگاری زیست‌محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری، بررسی گردید.
نتایج و بحث: نتایج میزان انرژی مصرفی و آلاینده‌های تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران حاکی از آن است که این مرکز داده به طور متوسط، ماهانه 185.16 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی مصرف نموده و در پی آن نیز 533.26 تن کربن دی اکسید در ماه تولید می‌نماید. همچنین مقادیر معیارهای اثربخشی استفاده از کربن (CUE1)، اثربخشی استفاده مجدد از انرژی (ERE2) و اثربخشی مصرف توان (PUE3) در این مرکز داده به ترتیب معادل 2.88 (کیلوگرم CO2 بر کیلووات ساعت)، 4.03 و 4.03 بوده و مقادیر فاکتور استفاده مجدد از انرژی (ERF4) و ضریب انرژی سبز (GEC5) مرکز داده نیز برابر با صفر می‌باشد. این مقادیر بیانگر این هستند که انرژی مصرفی مراکز داده ایران از منابع انرژی تجدناپذیر تأمین گشته و پس از مصرف در بخش‌های مختلف نیز در نهایت به صورت گرمای مازاد در محیط رها می‌گردد، که خود برانگیزنده تولید و انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای از جمله CO2 در محیط بوده و آسیب‌های متعدد و جبران‌ناپذیری همچون آلودگی هوا، گرمایش جهانی، برهم خوردن اقلیم و غیره را بر محیط زیست وارد می‌نماید.
نتیجه ‌گیری: جمع‌بندی کلی اطلاعات بدست آمده از بررسی جوانب مختلف سازگاری زیست‌محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری و مقایسه آن با دیگر مراکز سبز دنیا، این مرکز داده معیارهای لازم برای مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی مربوط به مراکز داده سبز یا دوستدار محیط زیست را کسب نکرده و در نتیجه سازگاری چندانی در زمینه محیط زیست نداشته و فاصله زیادی با دیگر مراکز داده سبز دنیا دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eco -friendliness of Iran's digital services and information technology industry in the web hosting and cloud services sectors

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hashemi 1
  • Mojdeh Rezvani 1
  • Mahdi Mohammadi 2

1 Associate Professor at Shahid Beheshti University

2 Green Web Holding Company

چکیده [English]

Introduction: Due to the growth and development of new types of communication and information technologies around the world, the use of digital services is widely increasing and our country, Iran, is no exception to this rule. Information technology and digital services industries consume significant amounts of energy in various forms as well as in various sectors such as production, distribution and use of relevant equipment and services and as a result, produce various pollutants, including greenhouse gases, and release them into the environment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the eco-friendliness of digital services and IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors through evaluating North-west data center of Iran as a representative of the IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors.
Material and methods: For this purpose, in this study, first the effective aspects of information technology on the environment as well as the environmental standards related to data centers were identified through library studies and review of existing domestic and foreign literatures and after that, 8 servers of “Iran Server” were investigated. In the next step, after estimating the amount of energy consumed and carbon dioxide produced by North-west data center of Iran (which has 319 active servers), the efficiency and environmental compatibility metrics of this data center were calculated and finally, by analyzing and summarizing the obtained results, eco-friendliness of North-west data center of Iran as a representative of IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors, was investigated.
Results and discussion: The results of energy consumption and pollutants production of North-west data center of Iran indicate that this data center consumes an average of 185.16 MWh of electricity per month, and followed by that produces 533.26 tons of carbon dioxide per month. Also, the values of Carbon Usage Effectiveness (CUE), Power Usage Effectiveness (PUE) and Energy Reuse Effectiveness (ERE) metrics in this data center respectively equivalent to 2.88 (kg CO2 per kilowatt hour), 4.03 and 4.03 and also the values of Energy Reuse Factor (ERF) and Green Energy Coefficient (GEC) are zero. These values indicate that the energy consumption of Iran's data centers is supplied from non-renewable energy sources and this energy is finally released in the form of excess heat in the environment after consumption in different sectors, which emits a large amount of greenhouse gases including CO2 in the environment And inflicts numerous and irreparable damages on the environment such as air pollution, global warming, climate change, etc.
Conclusion: A general summary of the information obtained from the study of various aspects of eco-friendliness of North-west data center of Iran as a representative of IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors and its comparison with other green data centers in the world shows, this data center has not met the necessary metrics to comply with environmental standards related to green or eco-friendly data centers and as a result is not very compatible with the environment and is far from other green data centers in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data center
  • efficiency
  • energy
  • environmentally friendly
  • green information technology