ارزش‎گذاری بهبود کارکردهای زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش آزمون انتخاب

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

برداشت بی‌رویه آب زرینه‌رود به‌عنوان یکی از روان‌آب‌های اصلی تغذیه‌کننده دریاچه ارومیه، برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شهری و برنامه‌های توسعه اجرا شده روی این رودخانه که پایداری را در مدیریت این منبع اکوسیستمی در نظرنگرفته‎، باعث از بین رفتن گونه‌های مختلف جانوری و کاهش منافع و خدمات اکوسیستمی در پایین‎دست و شتاب در خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. با توجه به کارکردهای زیست‌محیطی مهم این رودخانه، در این پژوهش بر پایه اطلاعات میدانی که بر مبنای روش‌شناسی آزمون انتخاب برای  ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات زیست‌محیطی منابع طبیعی بسط یافته، تمایل به پرداخت افراد برای بهبود ویژ‌گی‌ها و کارکرهای زیست‌محیطی این رودخانه و حفظ این منبع طبیعی برای مصارف اکوسیستمی، برآورد شده است. طبق یافته‌های این تحقیق افراد برای کارکردهای اکوسیستمی مورد بررسی تمایل به پرداخت دارند و ویژگی‌تنوع زیست‌محیطی و بهبود آن را در اولین اولویت قرار داده‌ و تمایل به پرداخت آن‎ها برای بهبود این ویژگی بطور متوسط 6200 ریال است. مطبوعیت زیست‌محیطی، بهبود وضعیت چشم‌اندازهای زیبای اکوسیستم، فرصت تفریحی و حفظ آب منبع برای مصارف اکوسیستمی جایگاه‌های بعدی با تمایل به پرداخت‌های نهایی 6040 ، 4310، 2770 و 2400 ریالی را به خود اختصاص داده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Choice Experiment to Value Zarinehroud’s Environmental Functions Improvement

نویسندگان [English]

 • Gholamali Sharzei
 • Vahid Majed
Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Zarinehroud River in Basin of the Urmia Lake is one the major lake's water provider that recently its water controlled to use in agriculture, industrial and domestic sectors. Development projects on the river basin didn't consider sustainability and consequently caused environmental changes like species extinction, direct habitat destruction and reducing environmental quality in the region. These also accelerate lake drying. Due the important functions of Zarinehroud, in this article using choice experiment technique we tried to estimate individual's willingness to pay to improve environmental attributes of the river. Result shows that people are willing to pay for environmental services. They choose diversity of species in first rank and willing to pay 6200 Iranian Rials in average to improve this attribute. Environmental amenities improvement with 6040 Rials, Environmental perspectives improvement with 4310 Rials, Improving recreational potentials with 2770 Rials and saving resource's water for other environmental uses with 2400 Rials were ranked in respect after diversity of species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Value
 • Attribute Based Valuing
 • Choice Experiment
 • Zarrinehrood
 1. WWC. A Water Secure World: Vision for Water, Life and the Environment. http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/WWVision/TableOfContents.pdf (assessed: October, 20, 2014).
 2. Freeman A M. "Non-use values in natural resource damage assessments: RJ Kopp & VK Smith Valuing natural assets, the economics of natural resource damage assessment." Washington, DC: Resources for the Future, 1993.
 3. WARWA. Rivers of Lake Urmia Basin, http://www.agrw.ir/SC.php?type=static&id=100, (assessed: September 07, 2013). [In Persian].
 4. Adamowicz V, Boxall P. "Future directions of stated choice methods for environment valuation." Choice experiments: A new approach to environmental valuation, London, 2001: 1-6
 5. McFadden D. "Conditional logit analysis of qualitative choice behavior." (1973): 105.
 6. Manski C F. "The structure of random utility models." Theory and decision, 1977;8(3): 229-254.
 7. Bansback N et al. "Using a discrete choice experiment to estimate health state utility values." Journal of health economics 2012;31(1): 306-318.
 8. Holmes TP, Adamowicz L. "Attribute-based methods." A primer on nonmarket valuation. Springer Netherlands, 2003. pp 171-219.
 9. Carias V, Alpizar F. Choice Experiments in Environmental Impact Assessment: The Toro 3 Hydroelectric Project and the Recreo Verde Tourist Center in Costa Rica. No. dp-11-04-efd. 2011.
 10. Javaidi N. Internalizing Externalities of Electricity Production: Willingness to pay to control Tehran’s power plants. MA: Economics. University of Tehran, Tehran; 2011. [In Persian]
 11. Jalili S P. Choice Experiment: A new approach to Valuing Environmental Good (Case Study: Hamadan’s Ganjnameh). MA: Economics. University of Tehran, Tehran; 2013. [In Persian]
 12. Bennett J, Blamey R. The choice modelling approach to environmental valuation. Edward Elgar Publishing, 2001. P 37.
 13. Ghorbani M, Firouzzaree A. Valuation of Different Characteristics of Air Pollution in Mashhad. Journal of Economic Research [Tahghighat-E-Eghtesadi], 2011; 44(4):215-241. [In Persian].