نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده

این تحقیق با هدف حذف، کاهش وکنترل ریسک‎های محیط‎زیستی موجود در واحد پلی کربنات و رزین اپوکسی شرکت پتروشیمی خوزستان با استفاده از روش‎های تجزیه تحلیل مقدماتی خطرو تجزیه تحلیل حالات شکست و اثرات آن برمحیط‎زیست به انجام رسید. پس از انجام محاسبات آماری در واحد پلی کربنات مشخص شد که آن دسته از جنبه‎های محیط‎زیستی که عدد اولویت آن‎ها بالاتر از 125 است دارای سطح بالای ریسک هستند. بالاترین جنبه ریسک در این واحد مربوط به آزادشدن بخارات متیلن کلراید به علت هدایت off gas به سمت فلر در تاور می‎باشد که منجر به آلودگی هوا می‎باشد. هم‎چنین نتایج ارزیابی بدست آمده در واحد رزین اپوکسی نشان می‌دهد آن دسته از جنبه‎های محیط‎زیستی که عدد اولویت آنها بالاتر از 184 است دارای سطح ریسک بالا هستند که بالاترین جنبه ریسک در این واحد مربوط به آزاد شدن بخارات کاستیک  به ‌علت شکستگی شیشه سایت گلاس است که منجر به آلودگی هوا می‎شود. نتایج ارزیابی ثانویه جنبه‎های محیط‎زیستی و اختلاف تجزیه تحلیل مقدماتی خطرمحاسبه شده و سطوح ریسک به ‌دست آمده برای فعالیت‎ها در این پتروشیمی نشان می‌دهد که به کارگیری روش‌های نوین در شناسایی وارزیابی ریسک و اعمال پاره‎ای از اقدامات اصلاحی و کنترلی می‌تواند تا حدود قابل ملاحظه‎ای از شدت بروز ریسک‎ها و به دنبال آن از خسارات و ‌‌زیان‌ وارد بر محیط‎زیست بکاهد. از جمله این اقدامات می‎توان به کنترل ذرات معلق توسط بهره‎بردار‎، استفاده از شیشه سایت گلاس استاندارد‎، چک از طریق نمونه آزمایشگاهی و مقایسه درصد با وضعیت نشانگر و غیره اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Khuzestan Petrochemical unit of Polycarbonate Using of PHA and EFMEA Combination Methods

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Jozi 1
 • Seyede Olia Hashemi 2

1 Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch

2 Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University Khuzestan, Sciences & Research Branch

چکیده [English]

The aim of this paper is to eliminate, reduce, and control the existing environmental risks developed in Poly Carbonate unite and Epoxy Resin of Khuzestan Petrochemical company by using PHA and EFMEA methods. For this purpose, first, information were collected with library method, then elements producing risk to each of these unites were identified by questionnaire and Likert scale and the degree of their importance were determined. Then, after collecting environmental effects and aspects, the PHA table was completed for both unites separately and according to that method, and the possibility of each risky situation became finalized in terms of brainstorming and with the help of some scoring experts, and finally, risks were categorized into three levels; high, medium, low. In continuation of this assessment, high risks were screened from medium risks of total risks to be assessed in next step by EFMEA method. After conducting statistical calculations in Poly Carbonate unite, it revealed that environmental aspects with priority number higher than 125 have high level of risk that the most risky aspect of this unite is related to releasing Methylene Chloride steam because of leading off-gas to feller in tower, and it results in air pollution. Also, results obtained in Epoxy Resin revealed that environmental aspects with priority number higher than 184 have high level of risk that the most risky aspect of this unite is related to releasing because of Caustic steam because of failing to breaking the sight glass, and it results in air pollution. Second assessment results show environmental aspects and calculated PRN difference and obtained risk level for performances in this Petrochemical company, that using modern methods in identifying and assessing the risk and developing some controlling and mediating actions can reduce the severity of emerging risks and as a result damages into environment significantly. These actions include: visual control by a beneficiary, PM control by a beneficiary, supervising on correct setting of spool, using standard sight glass, examining through laboratory samples and comparing percents with pointer’s status, etc. Keywords: Risk Assessment, Environmental

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Assessment
 • Environmental Aspect
 • Risk Priority Number
 • EFMEA
 • PHA
 1. Anabarestany S, Jozi A, Porsafar A. Tar study of environmental hazards in the manufacturing unit of Pasargad Oil Company, National Conference on Engineering and Safety Engineering, HSE; 2011. [In Persian]
 2. Zhang, S. Environmental Risk Assessment of A Coal-fried Power Plant by Public Health Risk Evaluation Method, Fual and Energy Abstracts, ; 2005.
 3. Shirali zade A. Breakpoints and methods of analysis in environmental risk assessment. Ph.D. Environmental Science, Khuzestan University ; 2012. [In Persian]
 4. Davoodi A. Petrochemical shazand risk assessment phase operation using AHP method and FMEA. Ph.D. Environmental Science, Khuzestan University; 2011, P 110. [In Persian]
 5. Mohammadfam I, Kianfar S. Risk and operations research techniques (HAZOP) on the assessment of the risks to safety, health & environment, Environmental Science &Technology Journal;12(1); 2010. [In Persian]
 6. Tixier J. Review of 62 risk analysis methodologies, industrial plants.Journal of loss prevention in the process industries;P 291-303; 2005.
 7. Mirjalili N, Jozi A, Faraji S. Assessment and management of environmental risk in the distillation unit Zagros Petrochemical Co., National Conference & Exhibition of Environmental Engineering; 2011. [In Persian]