باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای معماری، استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی محیط، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه باغ های تهران از دوره پادشاهی قاجار تا پهلوی می پردازد. که با نگاهی اجمالی به نقشه قدیم تهران مشاهده می شود، با توجه به موقعیت و مکان یابی پیدایش باغ های قدیمی که متاثر از توان محیطی بستر بوده است؛در گذر زمان، از یک سو دیگر رشد برون گرایی یعنی توسعه شهر تهران گردیده اند. در عین حال در دوران اخیر اکثر این باغات به علت توسعه تهران ، تخریب شده و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده اند. به همین خاطر شناسایی عناصر ساختاری و نظام حاکم در آن نسبت تمایز این الگو به الگوی باغ سازی ایرانی و نقش آنها در توسعه شهر تهران به طرف کوهپایه، از جمله اهداف این مقاله است. در این مطالعه با توجه به اهمیت مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه شهر تهران نظام رایج باغ های تهران و نقش آنها در جهت دهی شهر از طریق بررسی باغ نیاوران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Garden: A Place of Coexistence: City-Nature-Landscape Case study: Tehran Gardens in 19th Century

نویسندگان [English]

  • Homa Irani Behbahani 1
  • Fakhri Khosravi 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
2 M.Sc., Faculty of Environment, University of Tehran