تصمیم گیری قطعی و فازی درمکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخاب محل پارکینگ های طبقاتی یکی از از مسائل کلیدی در مادرشهرهایی همچون تهران می باشد . این مشکل می بایست با توجه به یک سری از معیارها بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان های مناسب برای تاسیس پارکینگ های طبقاتی با استفاده ازمتد فازی در محیط GIS در منطقه یک تهران است. برای دستیابی به این هدف ، پارامترهایی همچون فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از راه های دسترسی و مسیرها، قیمت زمین ، کاربری مناسب برای تاسیس پارکینگ و سایر پارامترها بکار گرفته شدند. نتایج حاصله نشان دادند که در روش OWA با حالت ریسک کم و دارای مقداری توازن در بین سایر حالت های ممکنه بهترین نتیجه هم از نظر تناسب توزیع مکانی در سطح منطقه و هم از نظر مطلوبیت بدست آمد. در این حالت 1/6239 متر مربع از مساحت محدوده موردنظر به عنوان بهترین نواحی برای تاسیس پارکینگ های طبقاتی انتخاب گردیدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisp and Fuzzy Decision Making in Multi-store Public Parking Lots

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Matkan
  • Alireza Shakiba
  • eyed Hossein Pourali
  • Eisa Ebadi
GIS Department, Earth Science Faculty, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Multi store parking Site selection is one of the key problems in metropolitan city such as Tehran. This problem should be considered according to a series of criteria. The main aim of the paper is to determine proper sites for multi store parking using Fuzzy methods in GIS environment in first district of Tehran. To achieve the aim, parameters such as; distance from trip attractive center, distance from routes and communication networks, land price, suitable land use for parking establishment, distance form faults, and some other criteria were put in the fuzzy model. The results of this research showed that the OWA method in low risk and somehow trade-off mode represented the best result in according to aim. In this state, 6239.1 square meter of study area was selected as the high-rank area for establishing multi-store parking lots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: parking lots in urban
  • GIS
  • Crisp decision making
  • Fuzzy OWA decision making