ژئو شیمی زیست محیطی معدن زغال سنگ لاویج، البرز مرکزی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 گروه محیط زیست، ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ایران

چکیده

مجموعه معادن زغال سنگ منطقه لاویج در 48 کیلومتری جنوب غربی آمل و در شمال زون البرز مرکزی قراردارد.واحدهای زعال سنگی این منطقه در سازند شمشک با سن تریاس پایانی تا ژوراسیک آغازین تشکیل شده اند. سنگ های در برگیرنده زغال سنگ ها در این معادن اغلب شامل ماسه سنگ، شیل ، ماسه سنگ آهکی ، سیلت و آرژیلیت است . در چند سال اخیر معدن کاری و ا ستخراج لایه های زغال باعث توجه به اثرات زیست محیطی این معدن کاری شده است.اگر چه این اثرات می تواند از دیدگاه های مختلف زیست محیطی مثل قطع درختان ، بر هم زدن اکوسیستم جانوری و گیاهی ، تخریب چشم انداز طبیعی و... مورد توجه قرار گیرد. اما هدف این پژوهش بررسی آلودگی های ژئوشیمیائی آب وخاک منطقه لاویج در اثر معدن کاری است . با توجه به شرایط اقلیمی ، آب و هوا باعث انحلال کانی های فلزی و غیر فلزی موجود در لایه های زغال دار شده و باعث آزاد شدن عناصر و آلودگی های آب وخاک منطقه گردیده است. بنابر این دو مرحله نمونه برداری از آب های منطقه و یک مرحله نمونه برداری از خاک منطقه صورت گرفت. از آن جا که داده های بدست آمده ازنمونه های خاک با نتایج خوبی همراه نبود، مقاله حاضر به بررسی ویژگی های زیست محیطی منابع آبی منطقه لاویج می پردازد . 14نمونه آب برداشت شده با دستگاه ICP-OES برای عناصر As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Ga, Ge, La, Li, Mo, Pb, Mn, Zn, S Nd, Ni, P, Sc, Sn, Sr, V, Y and Yb تجزیه شدند. بررسی نتایج حاصل ازتجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر زغال سنگ بروی آب و خاک منطقه کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Environmental Impacts of Lavij Coal Deposit in the Central Alborz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdi 1
  • Raana Esmailpur 1
  • Pedram Navi 2
  • Ahmad Khakzad 1
1 epartment of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
2 Department of Environment, Geological Survey, Iran
چکیده [English]

Lavij coal deposit is situated at a distance of 48km to the southwest of Amol in the Central Alborz coalfield in the North of Iran. Lavij coal-bearing strata in the central Alborz zone are found within rocks of the Upper Triassic-Lower Jurassic era. The coal-bearing sediments in this area belong to the Shemshak Formation (Upper Triassic-Lower Jurassic). This formation mainly consists of sandstone, shale, calcareous sandstone, argillite and siltstone. Several coal seams with different thicknesses are interbedded with sediments. The ecosystem, landscape and biodiversity of the area have all been affected by coal mining activities during the last few years. The environmental impacts of this mining can be studied from different viewpoints, but the research presented here concerns the geochemical environmental impacts. The surface and ground water of the Lavij area seem to have been polluted during the mining, natural erosion and dissolution of maceral and minerals of the coals of Lavij area. The present paper deals with geochemical environmental impacts of these coals and 14 samples were analyzed from surface and ground water of the Lavij area. The samples were analyzed by ICP-OES for As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Ga, Ge, La, Li, Mo, Pb, Mn, Zn, S, Nd, Ni, P, Sc, Sn, Sr, V, Y and Yb. Data processing showed the pollution in the water and soil of the area is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental geochemistry
  • Water and soil
  • Lavij coal deposit
  • Central Alborz