نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/envs.2022.1189

چکیده

سابقه و هدف: هدف کلی این پژوهش تخمین انتشار آلاینده‌های خودروهای گاز‌سوز (CNG) شهر تهران جهت شناسایی، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای کنترل انتشار از طریق خودروهای گازسوز، همچنین تعیین میزان آلایندگی خودروهای سواری تولیدی صنایع خودروسازی ایران، مقایسه آن با استانداردهای آلایندگی و شناسایی روش مناسب مدلسازی برای سوخت CNG است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش به‌منظور برآورد انتشار آلاینده‌ها از خودروهای گاز‌سوز تولید داخل، با استفاده از اطلاعات ورودی ناوگان خودرویی کشور و با بکارگیری نرم‌افزارهای مدلسازی IVE و COPERT محاسبات مربوطه صورت گرفته و در نهایت با نتایج حاصل از آزمون آلایندگی ISQI مقایسه گردید.
نتایج و بحث: بررسی‌ها نشان داد که برخلاف فرض اولیه پژوهش نرم‌افزار IVE در رابطه با خودروهای گازسوز مناسب نبوده و نتایج حاصل از محاسبات نرم‌افزار COPERT برای خودروهای گازسوز به مراتب نزدیک‌تر به مقادیر آزمون آلایندگی ISQI است. بر اساس نتایج این پژوهش نرم‌افزار COPERT درخصوص آلاینده منواکسید کربن 65درصد دقیق‌تر و درمورد NOX نیز 78درصد عملکرد بهتری داشته اما در برآورد آلاینده دی‌اکسید کربن 13درصد ضعیف‌تر عمل کرده است.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد مدلسازی انتشار برای سوخت CNG از طریق نرم‌افزار COPERT صورت پذیرد که مشخصاً در رابطه با این سوخت و بخصوص در مورد آلاینده‌های CO و NOX دقیق‌تر از IVE عمل می‌کند. بنابراین لازم است در خصوص مرجعیت نرم‌افزار IVE در زمینه مدلسازی انتشار آلاینده‌های خودروهای گازسوز تجدیدنظر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting the optimal model for estimating the emissions from natural gas vehicles in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hashem Sadeghzadeh
  • Bijan Yeganeh

Faculty of civil, water and environmental engineering, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Introduction: This study aims to estimate the pollutants emitted from vehicles with compressed natural gas (CNG) powertrain systems in Tehran to identify, evaluate and plan to control emissions through CNG vehicles, as well as to determine the pollution level of passenger cars produced by the Iranian automotive industries and compare it with pollution standards and identify the appropriate modeling method for CNG fuel.
Material and Methods: In this study, locally-produced CNG vehicles' information was used to estimate the pollutants emitted from domestic CNG vehicles using IVE and COPERT modeling software. Finally, the modeling outputs were compared with the results of the ISQI pollution test.
Result and discussion: Results have shown that the outputs of COPERT software for CNG vehicles are much closer to the values derived from the ISQI pollution test. The COPERT estimated values were more accurate by 65 and 78 percent for carbon monoxide and NOX, respectively, but 13% worse for carbon dioxide.
Conclusion: Based on the findings, the COPERT model is more accurate than IVE for modeling CNG vehicles' emissions, especially in CO and NOX. It is also necessary to reconsider the application of IVE software for modeling the air pollutants emitted from CNG vehicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E
  • N
  • C
  • I