تعیین تعداد روزهای برفی در ایران با استفاده از داده های سنجنده SSM/I

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای سنجش از دور، استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Snow Days Determination in Iran, Using Passive Microwave Satellite Data

نویسنده [English]

  • Aliakbar Matkan
Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University