نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای سنجش از دور، استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Snow Days Determination in Iran, Using Passive Microwave Satellite Data

نویسنده [English]

  • Aliakbar Matkan

Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University