مطالعه مقدماتی تنوع پرندگان جنگل جلگه ای نور

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش پرندگان، مرکز تحقیقات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر امور حیات وحش و آبزیان

2 پژوهشگر آزمایشگاه پرنده شناسی، بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی


عنوان مقاله [English]

Preliminary Study of Avifauna in Noor Plain Forest

نویسندگان [English]

  • Mohammad E. Sehhati Sabet 1
  • Abolghasem Khaleghizadeh 2
1 M.Sc., Ornithologist, Ornithology Unit, Wildlife and Aquatic Organisms Office, Natural Environment and Biodiversity Deputy, Department of Environment, Tehran
2 M.Sc., Scientific Staff, Ornithology Laboratory, Agricultural Zoology Research Department, Plant Pests and Diseases Research Institute, Agricultural Research and Training Organization