نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

The Importance and Legal Significance of the Role of Cultural Diversity in the Preservation of Biological Diversity

نویسنده [English]

  • Janet Blake

Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, University of Shahid Beheshti