نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Crimes against the Environment in International Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Abdollahi

Instuctor, Environmental sciences Research Institute, Shahid Beheshti University