پایش خشکسالی با استفاده از فن آوری سنجش از دور در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد

2 کارشناسی ارشد عمران آب، پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد

3 دکترای آبیاری؛ دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

Drought Monitoring by Using Remote Sencing Teqnique in Iran

نویسندگان [English]

  • Kourosh Ehteramian 1
  • Alireza Shahabfar 2
  • Mohammad J. Nazemosadat 3
1 Climatological Research Institute (CRI). I. R. of Iran Meterological Organization (IRIMO)
2 Climatological Research Institute (CRI). I. R. of Iran Meterological Organization (IRIMO)
3 Associated Professor, College of Agriculture, Shiraz University