راهکارهای بهبود معماری مجموعه های زیستی روستایی در شمال ایران (مطالعه موردی: روستای ملفه و اندارگلی)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیارگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، مازندران، ایران


عنوان مقاله [English]

Strategies to Improve the Architecture of Rural Residential Complexes in the North of Iran. (Case Study of Malfe and Andargoli)

نویسندگان [English]

  • Saeed MirRiahi 1
  • Saed Farajnejad Ghadi 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Lecturer, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malfe and Andargoli village
  • Local architecture
  • Design principles