تدوین راهبردهای طراحی محیطی نواحی تلفیقی شهر با طبیعت با استفاده از الگوهای فرکتالی و هندسه طبیعت، مطالعه موردی: کوهپایه های شمال تهران در منطقه یک

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 مربی گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 مدرس گروه محیط زیست، دانشکده منایع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

10.29252/envs.2013.100941

عنوان مقاله [English]

Investigation of Environmental Design Strategies for an Urban-periphery Zone using Fractal Patterns and Natural Geometry; the Case of the Northern Hillsides of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Masnavi 1
  • Mohsen Goodarzi 2
  • Shahrzad Faryadi 3
  • Nafise haghtalab 4
1 Associate Professor, Department of Environmental Design, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Lecturer in Landscape Design Department, Faculty of Agriculture, Malayer University
3 Associate Professor, Department of Environmental Management and Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
4 Lecturer, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural -resources and Environment, Malayer University